Ген за петниста окраска при конете Frame Overo

Frame Overo – ген за петниста окраска при конете

Оверо се отнася към няколко генетически- несвързани по между си пинто – окраски от бели марки (петна) върху базовия цвят при конете. Оверо е испанска дума, буквално значи “подобно на яйце”. Съществуват поне три генетически различни петнисти окраски, които попадат под оверо-класификация: frame overo, sabino overo и splash или splashed white overo.

Материята допълнително се усложнява от това, че някои от гените, продуциращи петнисто оцветяване се комбинират и дават поколение с окраска, която е смес от характерните за всеки ген бели марки, такива например са Товеро-окраските. Генетиката стояща зад окраската оверо и сродните пинто-окраски все още е обект на проучвания и не е напълно разбрана. Проявите на frame-overo и splash-overo могат да бъдат както полигенни, така и доминантни или непълно доминантни и могат да бъдат толкова минимално фенотипно проявени, че окраската лесно да бъде объркана с едноцветна (базова). Понастоящем няма ДНК тест, който да идентифицира наличието на оверо ген, освен този, който открива наличието на алела асоцииран с frame overo окраска, която причинява леталния бял синдром (ЛБС).

Има различни характеристики по които коня се определя като “оверо” и различни гени свързани с оверо-окраската и за това не е акуратно да се твърди, че гена за окраска оверо е това, което причинява ЛБС; съществуват много оверо коне, които не носят гена за ЛБС.

Окраската frame overo е най-често срещаната сред оверо-окраските. Върху базовия цвят има неправилни разпокъсани петна, обикновено с хоризонтална ориентация. Те са по скоро с назъбена, неправилна форма, рядко преминават по гърба, а долната част на краката най-често е тъмна. Опашката е един цвят, предимно базовия. Главата често е бяла или с голямо бяло петно и сините очи не са рядкост. Предполага се че тази окраска се унаследява доминантно, съдейки по това, че когато frame overo коне се кръстосат с непетнисти приблизително половината кончета от поколението са на петна.

Има случаи когато frame overo конче се е родило от непетнисти родители и съществува теория, че тези непетнисти коне всъщност са носители на frame overo гена, но фенотипно той се е проявил минимално.

Окраска която се дължи на frame overo се асоциира с леталния бял синдром (ЛБС). Той се проявява когато кончето е хомозиготно за мутация Ile118Lys на ендотелин рецептор тип В (EDNRB), който е отговорен за нормалната функция на меланоцитите и инервирането в дебелото черво. Много изследователи приписват на тази мутация frame overo фенотип, но те не са представили все още убедителни доказателства за това, а други учени поставят тезата, че frame overo окраската генотипно и фенотипно се дължи на генетична хетерогенност и може да има многостранни източници. В допълнение, някои носители на алела, причиняващ ЛБС фенотипно са били непетнисти. Едната теория е, че тези коне са в същност оверо, но с минимална изява на гена, а другата студия предполага, че това е просто доказателство за различните причини предизвикващи ЛБС мутацията, защото в противен случай всички случаи на ЛБС биха били от родители с петниста окраска. Това се счита за доказателство, че мутацията ЛБС не е непременно свързана с видимата проява на окраската.

Ако оверо генът е доминантен, (което не е 100% доказано) то съществуват такива варианти при кръстосване:
ОО – хомозиготен за f.overo ( летален изход)
Оо – хетерозиготен за f.overo
оо – няма присъствие на f.overo ген

1-ви вариант:
Хетерозиготен за оверо и не-оверо са кръстосани. 50% шанс за оверо-поколение.

.

.
.

2-ри вариант:
Кръстосани са два хетерозиготни оверо – има 25% вероятност за летален бял синдром, 50% за оверо-окраска при поколението и 25% за поколение без ген за окраска оверо.

.

.

ДНК теста при кръстосване на коне с петниста окраска, както и при едноцветни, но с оверо-предци би предотвратил хомозиготното състояние на гена и ЛБС. Въпреки това съществува малка вероятност дори и два коня, които не притежават оверо гени да родят конче с ЛБС, който да се дължи на различна мутация от тази, която се открива с ДНК теста, тъй като при други животни като мишки, хамстери, кучета, котки и хора, подобни мутации на ЛБС се проявяват в резултат на широк набор от мутации.

Изготвил за „В света на конете“: Венета Въжарова
Източници: www.horse-genetics.com; www.hoofweb.com
www.horse911.com; www.whitehorseproductions.com
www.vgl.ucdavis.edu; www.morgancolors.com