Въпроси и отговори за ездата – Част 1

Въпроси и отговори за ездата – Част 1

Въпрос: Относно бедрата (5 юни, 2009)
Моят инструктор учи, че ако мускулите на бедрата ви са отпуснати (не стегнати), тогава те се притискат плоско към формата на седлото, върху което лежат. Ако вие обгърнете с това плоско прилепнало бедро дългият мускул на коня (притиснете го по-близо без да го стягате), конят също се притиска към вас и се повдига отпред при този процес. Незнам защо това има ефект, но е така. Усещането е като да разполагаш с повече енергия. Вие какво мислите?

Отговор: Радвам се, че инструкторът ви учи да използвате бедрата си. Това е много полезна и многостранна помощ. Има няколко неща, които следва да бъдат взети предвид, за да се използват бедрата успешно като помощ.
1. Фемурът (бедрената кост) трябва да бъде ротиран навътре, така че аддукторите (привеждачите на бедрото) и вътрешната страна на коляното да лежат плоско върху седлото. Ако бедрото се завърти навън, тогава задната група мускули на бедрото застава върху седлото и коленете нямат никакъв контакт, което създава много различен ефект.
2. Коленете трябва да бъдат разтегнати напред и надолу в седлото. Това създава известно разтягане във флексорите на бедрото и четириглавия бедрен мускул. То отваря тазобедрените стави и ги прави подвижни. Това също така изтегля таза по-близо до предния лък на седлото и спомага за олекотяване на седежа. Ако ездачът повдига коленете и петите си нагоре, тазобедрените стави се блокират и цялата тежест пада върху седалищните кости, което прави ездача да бъде усещан от коня като по-тежък, отколкото е в действителност. Взети заедно, тези фактори подтискат гърба на коня и правят невъзможно люлеенето му.
3. Аддукторите трябва да са отпуснати. Това изисква ангажиране на централните мускули на тялото. Ако централните мускули са твърде слаби, аддукторите на краката ще се стискат, същото ще бъде и с ръцете; тазобедрените стави ще се блокират в същото време. Когато това стане, конският гръб и задните крака няма да могат повече да се люлеят свободно, и ходът ще се развали.
4. Глутеусите (седалищните мускули) също трябва да бъдат отпуснати. Ако те са стиснати и стегнати, ездачът бива избутван нагоре и назад от седлото. Това изисква добро разделяне на различните мускулни групи, така че ездачът да може да ангажира конкретни мускули, но не и разположените им в съседство.
5. Разпределянето на тежестта върху вътрешната страна на бедрата води до по-малко килограми на квадратен сантиметър, защото основата на опора за теглото на ездача е по-голяма, т.е. ездачът става по-лесен за носене от коня. Така върху гърба на коня ще пада по-малко тежест, затова той ще може да повдигне гърба си и да го люлее повече. Задните му крака следователно ще се ангажират повече. Това създава усещането за повече импулс и енергия. Седенето повече върху седалищните кости води до повече килограми върху квадратен сантиметър, защото базата на опора е по-малка, т.е. ездачът се усеща по-тежък за коня. Това може да бъде полезно за сгъване задните крака на коня под масата на тялото. Но приложено в неправилния момент или за прекалено дълго време, то ще убие люлеенето на гърба, ангажирането на задните крайници и импулса на хода.
6. Краткото побутване с двете бедра и колене може да стане подкарваща помощ.
7. Плътното притискане и задържане на вътрешната страна на бедрата може да стане част от помощите за полуспиране, или стабилизираща и балансираща помощ. При това приложение бедрата действат като допълнение към помощите на седежа. Те могат да закотвят седалището, тежестта и помощите с поводите, и да им помогнат да осъществят действието си върху коня. То е все едно тялото на ездача да започва от височината на коленете му, което му дава по-ефективен начин за упражняване на влияние върху задницата на коня.
8. Вътрешната страна на бедрото може също да действа като изтикваща настрани или огъваща помощ.
9. Коленете на ездача спомагат за контролиране направлението на раменете при коня. Те играят роля във всички завивания и странични движения.
10. Конете със слаб или чувствителен гръб често оценяват употребата на бедрата, защото тя предпазва гърба им; докато коне с къс, силен гръб и силна задница може да имат нужда да бъдат яздени с повече тежест върху седалищните мускули, защото това дава възможност за по-непосредствен сгъващ ефект върху бедрата на коня.

Не можете да намерите тези неща никъде в литературата, но те действат. Изпробвайте ги и експериментирайте с тях. Ще направите множество интересни наблюдения. Десетте точки по-горе са само практически правила, които изискват нагаждане според нуждите и приспособяване към всеки конкретен кон и ездач. Поддържането на тазобедрените стави подвижни и на глутеусите и флексорите на бедрото гъвкави, докато използвате бедрата, са ключа тук. Способността да изолирате и отделяте конкретните мускули и да ги комбинирате с всеки друг мускул, е решаваща. Докато тялото неволно съкращава всякакъв вид други мускули в допълнение към този/тези, които целим, резултатът ще остава несъвършен.

Въпрос: Чек – листа за развиване на Усет (4 февруари, 2009)
Понякога мога да усетя точно какво става с коня ми, а понякога не мога… Крайната ми цел е да мога да усещам точно кога е натегнат, изкривен и т.н., т.е. всяка стъпка от ездата. Обаче понеже това вероятно няма да се случи скоро, се нуждая от пособия за целта.
Това, което бих искал да имам, е нещо като чек-листа, така че когато конят ми е „зацепил” на единия повод, аз да мога да прехвърля списъка и да си кажа: „Конят извит ли е около вътрешния ми крак?” – Да. „Движи ли се добре напред?” – Да. „Рамото му право ли е?” – Не. Аха!!
Така че, търся как проблемите в тялото, стойката или начина на движение на коня се проявяват в нещо, което ездач от по-ниско ниво да може да забележи – за основните проблеми, които ездачите от всички нива имат. Очевидно когато стигнеш по-горните нива, ще можеш да усещаш по-добре какво се случва под теб, защото нямаш време да минаваш през чек-листата, но би било полезно за ездачите, опитващи се да развият „усет”.

Отговор: Това е страхотен въпрос, но не е лесно да се отговори с няколко думи. Вие по същество питате за схема на гимнастическо обучение. Нека се опитам да ви дам няколко насоки, които могат да ви бъдат от полза.
Като за начало, развивайте вашия усет като наблюдавате коня много внимателно, на всяка стъпка от пътя. Наблюдавайте себе си също толкова внимателно и се старайте да виждате корелацията между вашите (умишлени или неволни) действия и реакциите на коня. (Запитайте се: какво направих, за да заслужа това? – независимо дали имате добра или лоша реакция от страна на коня).

Анализирайте коня през параметрите на:

  • точност на движение по схемите в манежа;
  • подравняване на хълбоците и раменете;
  • темпо;
  • дължина на крачката;
  • равновесие или баланс (по надлъжната ос, както и латерално);
  • гъвкавост на всички големи мускулни групи и стави в тялото на коня (задтилък, шия, рамене, гръден кош, гръб, тазобедрени и задноколенни стави).

Ако откриете неправилно подравняване на хълбоците и/или раменете, разберете кой крак се е „измъкнал” и го върнете там, където му е мястото. Ако конят се отклонява от линията на движение, върнете го обратно по пътеката. Ако той забързва своеволно, забавете го. Ако сам забавя скоростта, подкарайте го към първоначалния му ход, и т.н.

Ако усещате съпротива срещу даден крак, поискайте му да отстъпи от този шенкел. Ако почувствате резистентност към даден повод, поискайте му да сдаде на този повод. Поводът може да бъде свързан с почти всяка част от конското тяло и може да получава сигнали от почти всички части на тялото му. Затова ако усетите съпротива на повода, трябва да я проследите до нейния източник и да се справите с нея при източника. Междувпрочем, съпротивата в даден повод може да бъде причинена от неуравновесеност. Ако конят претоварва лявата двойка крака (особено предният), той ще се усеща като по-тежък на левия повод. Преди той да може да отстъпи на този повод, вие трябва да преразпределите тежестта към дясната му страна (особено към задния крак).

При откриването на съпротиви или скованост в тялото на коня, е много важно да яздите прецизно по фигурите на манежа, с правилно подравняване на хълбоците и раменете на коня, и в равномерно темпо. Това е основата за равно разпределяне на тежестта между четирите крака на коня. В допълнение, основата на шията трябва да е свързана устойчиво към раменете (т.е. да има постояннна връзка между тях). По този начин енергията от задните крайници може да преминава покрай гръбнака към трензелата, и обратно.

Точно тази енергия от задните крайници използваме, за да откриваме проблемните области. Ако енергийният импулс от задните крака на коня не пристигне неотслабен до ръката на ездача, и ако не може да бъде рециклиран все така неотслабен от ръката към задните крака, причината е че един (или няколко) мускула не позволяват енергията да преминава към другия край на коня, или че фалшиво огъване причинява енергийно изтичане – точно както дупката в градински маркуч не позволява на водата да излезе през края му.

Затова ако откриете, че енергията не преминава през тялото на коня, първо ще трябва да решите дали това е резултат от блокаж или от изтичане на енергия. След това ще трябва да разберете къде е локализиран проблема. Започнете процеса по установяването му чрез проверка на гореспоменатите параметри. Изкривеността и неуравновесеността винаги причиняват натегнатост и съпротиви. Недостатъците в структурата на коня също могат да причиняват скованост и резистентност. Разбира се, изкривеността и неуравновесеността в тялото на ездача ще създават стегнатост и резистентност и у коня, защото те нарушават равновесието му. Несинхронизираните и некоординирани помощи, както и стегнатите стави в тялото на ездача, също създават скованост в тялото на коня.

Когато сте елиминирали като възможни причини факторите, които споменах в по-горните абзаци, може да използвате специфични упражнения, за да изследвате ставите и мускулите на коня. Всяко движение от обездката е насочено към специфична мускулна група и стави. Ако срещнете съпротива при определено движение, значи има скованост в съответната мускулна група. Движенията и упражненията са диагностични пособия, но те са също и терапевтични инструменти. Те ще ви покажат къде са локализирани проблемите и ще ви помогнат да ги преодолеете.

Това е най-кратката схема, за която мога да се сетя. Това е малко като да се опитваш да сместиш цяло ръководство за трениране върху гърба на пощенска картичка, но съдържа всички най-важни елементи.

Следва продължение….

Д-р Томас Ритер
От форума на сайта www.classicaldressage.com
Превод: Д Христова