Ген за цвят крем при конете

Cream gene – ген за цвят крем при конете

Генът за цвят крем е отговорен за редица вариации в цвета на космената окраска при конете. Така кон, който е алест и хетерозиготен по доминантния алел за цвят крем, фенотипно ще бъде паломино (изабела). Ако е хомозиготен по доминантите алели за крем, то тогава ще бъде кремело (cremello). Ако конят е с базов (bay) кестеняв цвят и е хетерозиготен по доминантния алел за цвят крем, фенотипно ще бъде buckskin или ще бъде перлино, ако е хомозиготен.

.

При черния кон не винаги може да се разпознае наличието на гена за цвят крем, но така получените цветове са наречени smoky black или smoky cream.
Конете, носители на този ген, дори тези със сини очи, не са бели коне.

Генът за цвят крем е един от разреждащите гени, идентифицирани при конете. Без ДНК тест не винаги е възможно да се определи, само по цвета, дали генът присъства или не. Други разреждащи гени, които могат да наподобят някои от ефектите на гена за цвят крем са генът за цвят шампанско, генът за перлен цвят и генът за сребриста шарка. Конете притежаващи dun ген, също могат да наподобят фенотипно резултата от един доминиращ крем-алел. Възможно е конят да носи повече от един разреждащ цвета ген, този тип окраска е наречена псевдо-двойно разреждане (pseudo double dilute).
.

Хомозиготните по гена за цвят крем коне са наречени двойно-разредени, хомозиготни-крем или синеоки-крем и притежават някои характеристики. Очите са бледо сини, по-бледи от сините очи, асоциирани с белите марки при конете и кожата е червеникаво-розова.

Истински непигментираната розова кожа, характерна за белите марки е добре различима от червеникаво-розовата кожа на двойно-разредените, която се отличава ясно.
.

Космената покривка не е истински бяла, тя може да се опише като почти бяла или слонова кост. Липсата на истински бяла космена покривка, червеникаво-розовата кожа и бледо-сините очи, отличават двойно-разредените от истински белите коне.

Не съществуват здравни аномалии които да се асоциират с гена за цвят крем.
Откриването на гена за цвят крем има значителен ефект за хипологията, допускайки хомозиготните за цвят крем, синеоки коне да бъдат включени в регистрите на породите. Първоначално са били допускани само паломино (изабела) и останалите хетерозиготни за цвят крем, като погрешно се е считало, че хомозиготните като cremello или perlino са форма на албинизъм.
.

.
.

Изготвил за „В света на конете“: Венета Въжарова
Източници: Wikipedia.org
horse-genetics.com