Видове седла за езда

Видове седла за езда

Изборът на правилно седло за един ездач е много важно решение, което за да е ползотворно, изисква повече време. Трябва да вземете седлото, което наистина ви трябва. Човек трябва да е информиран, за да знае какво точно взема, за какво си харчи парите и дали то отговаря на нуждите му.

Ето и основните видове седла:

English Saddle
Английско седло

Английските седла са много практични, тъй като може да ги намерите в различни форми и под различен дизайн, както и пригодени за различни дисциплини, като например прескачане на препятствия, обездка и др. В зависимост от това за каква дисциплина са точно, всяко едно английско седло може да се различава едно от друго. Може например без никакъв проблем да откриете английски седла, които са доста добре подплатени, също така и много гъвкави, а това от своя страна прави ездата комфортна, както за човека, така и за коня. Английски седла се ползват предимно при спортни коне, както и дисциплини, и се приемат за такива седла, които се изработват малко по-сложно и са с по-добър естетически вид.

All Purpose English Saddle
Многоцелево английско седло

При този вид седла, възглавниците обикнвоено са малко наклонени напред, така че да се позволи правилна позиция на ездача при прескачане на препятствия. В сравнение със седлата за обездка, тук крилата са по-къси. Този вид седла са подходящи за различни дисциплини и са предпочитани от много ездачи.
.
.
.
.

Jumping Saddle
Скоково седло

И скоковото седло също е вид английско седло, което осигурява близък контакт и преди всичко се ползва за прескачане. Обикновено тези седла разполагат с подплата, за да осигурят комфорт на ездача и на коня.
.
.
.
.
.

Racing Saddle
Бегово седло

При надбягвания с коне има и специални седла, които осигуряват комфорт и това са именно беговите седла. Те имат само един ремък за опаса от всяка страна, като това именно ги различава от обикновените английски седла, които разполагат с по два или три ремъка. Около самото седло може да се постави още един допълнителен опас за по-голяма сигурност. Беговите седла са изключителни малки и леки. Жокеите не сядат на седлото, а стоят над раменете на коня. Този вид седла изобщо не са подходящи за всекидневна езда.

Dressage Saddle
Седло за обездка

Седлото за обездка всъщност е вид английско седло. Може да се спрете на някои видове модело седла, които ще ви осигурят правилен седеж, както и удобна езда. Тези седла са дълбоки и са с прави крила. Самият дизайн на седлото позволява на ездача да седне дълбоко в него, и така се постига близък контакт с коня, което пък позволява на ездача да управлява своя кон по-прецизно.
.
.
.
.
.

Western Saddle
Уестърн седло

Този вид седла като цяло са направени за работни коне, които работят във ферма. За разлика от английските седла, които са създадени специално за спорт. Уестърн седлата предимно намират своето приложение във фермите за говеда, както и при родео и преходи. Те обикновено са доста слабо подплатени и трябва плюс потника да се ползва и одеало, за да се подсигури комфорта на коня. Голямо предимство на уестърн седлата, което много помага при ежедневната работа във фермата, е това, че седлото е така направено, че да разпределя равномерно теглото на ездача и оборудването му, при което разпределение се получава малко натоварване на квадратен сантиметър. Това от своя страна значи, че ако седлото бъде поставено правилно, то може да бъде използвано много часове с минимален дискомфорт за коня и ездача. Уестърн седлата имат рог в предната част, който е отличителен техен белег.

Western Reining Saddle
Уестърн Седло за Рейнинг

Седлата за рейнинг са с по-нисък рог, който да не пречи на ръцете или за юздите на състезателите. Седлото трябва да бъде така направено, че да позволява на ездача да прехвърля тежеста на таза си максимално назад, за да може да прави резки спирания. Рейнинг седлата също трябва да бъдат изградени така, че коня да го усеща, да има максимален контакт с него. .
.
.
.
.
.
.

Australian Saddle
Австралийско седло

Австралийското седло е подобно на уестърн седлото с това, че и двете се ползват при работа във ферма, родео и преходи. Много напомнят на уестърн седлата по дълбочината и високият заден лък, някои от тях също имат рог, но не всички видове.
.
.
.
.
.
.
.
.

Endurance Saddle
Ендюранс седло

Това са изключително леки седла, които са специално създадени, за да осигуряват по-близък контакт с коня. Специалното им предназначение е за ендюранс и разходки. Обикновено те притежават допълнителна подплата, която се слага с цел да се осигури по-голям комфорт на ездача, и са с доста гъвкав дизайн, за да е комфортно седлото и за коня.
.
.
.
.
.

Treeless Endurance Saddle
Ендюранс седло без дървена база

Ендюранс седлото без дървена база се различава от останалите по това, че те не са изработени около дървен или синтетичен лък, както е при повечето седла. Те имат дебели подложки или монтирани панели, които са от винил, пяна, овча кожа или пък вълна. Създадени са с цел да осигурят максимален комфорт и на коня, и на ездача. Много привлекателна характеристика на тези седла е, че са изключително подходящи за много различни коне. Този вид седла за специално проектирани именно за ендюранс, но също така са подходящи и за всички онези, които вземат участие в преходи или пък могат да се ползват и в школите по езда.

Side Saddle
Странично седло

Това е старинно седло, което се е ползвало само от дамите. То е с плоска седалка и достатъчно добре изразени възглавници, които позволяват на ездача да седне почти странично. Ездачът сяда напред с извит десен крак и ляв крак в нормална позиция със стъпало в стремето.
.
.
.
.
.
.

Arabian Saddle
Арабско седло

Като цяло арабските седла не са седла, които са специализирани за определена дисциплина. Самите арабски коне имат по-къс гръб и са с ниска холка. Ето защо арабските седла са чудесно решение за тях. Но те са с много тесен лък, който често не е подходящ за други породи.
.
.
.
.
.
.

Превода за “В света на конете”: П. Петрова
Източник: www.wikipedia.org