Дисциплини при Уестърн ездата – Видео

Дисциплини при Уестърн ездата

Кратичко клипче представящо някои от основните уестърн дисциплини като: Рейнинг, Кътинг, Барел Рейсинг, Пол Бендинг, Уестърн Плежър, Ропинг…. и т.н.


.