Уестърн дисциплини – Бул Райдинг и Бронк Райдинг

Уестърн дисциплини – Бул Райдинг и Бронк Райдинг (Bull Riding & Bronc Riding), езда,

Bull Riding
Най-популярния, но също и най-опасния сред всички родео дисциплини е язденето на бикове. Известен цитат за този спорт е „не е въпрос на късмет дали ще се нараниш, а въпрос на време”.

Всеки един състезавал и състезаващ се може да потвърди този цитат. Ездача възсяда бика, намества се на седлото и хваща дръжката с една ръка, като с другата няма право да докосва тялото си или тялото на бика. Ако това се случи следва дисквалификация.
Оценяването е от 1-25 точки за ездача и 1-25 точки за поведението на бика. 100 точки е максимума и е считан за перфектната езда.

За ездата се използват въже и смола. Въжето е с голяма дебелина и има закачено звънче, което действа като тежест, за да може въжето да падне свободно, когато ездата приключи. Смолата се използва против изплъзване на ръката от дръжката. Ездачите се опитват да се закрепят за бика като завързват въжето около него и около ръката си.

Каубоите могат да се целят за допълнителни точки, но най-важно е да се задържат 8 секунди на бика. След приключването на опита на състезателя, бикоборци отвличат вниманието на животното, за да може каубоя да избяга безопасно. Добрата оценка в състезанието е 90. В историята е имало само една стотица.

Този вид спорт изисква баланс, пластичност, координация и смелост. Да се изправиш срещу еднотонно чудовище изисква много повече психическа подготовка, отколкото физическа. Дисциплината се е превърнала в самостоятелен спорт, благодарение на PBR (professional bull riders), а популярността и непрекъснато се покачва.

Bronc Riding

Ездата на полудиви и бясно мятащи се коне има две разновидности Bareback Bronc и Saddle Bronc.
Въпреки че конете изглеждат диви всъщност това са домашни коне специално обучени да ритат и скачат възможно най бързо, силно и атрактивно. През останалото време тези коне се водят абсолютно спокойно. За целта се използват най често кастрати на възраст минимум 6-7 години за да имат необходимата физическа сила.

Saddle Bronc Riding
Ездата на мустанги се оприличава на класическата родео дисциплина, тъй като произлиза директно от ранчотата, където са се опитвали да опитомят дивите мустанги.

Днес е почти същото, освен разликата в екипировката. Седлата са леки и нямат дръжка. Използва се дълга и дебела юзда. В контраст с биковете, мустангите не изискват сила, а повече усет, финес и опит. За да се задържи на коня, ездача трябва постоянно да опъва юздата.

Конят и ездача стартират от специален станок и в момента на първия скок ездача трябва да  „маркира” коня че е излязъл, това означава че петите на ездача трябвя да са докоснали тялото на коня над височината на рамената на коня, докато предните му крака са още във въздуха.

Точкуването е 1-25 точки за каубоя и 1-25 точки за животното. Има двама съдии, максимум точки 100. Каубоите се оценяват за контрол, движение и синхрон. Мустангите се оценяват за способността на противопоставяне. Добрата оценка е между 80 и 90. Ездачите слизат от коня с помощта на друг ездач. Понякога спорта изглежда така, че не изисква много усилия, но това е заради професионализма на състезателите.

Bareback Bronc Riding
Това е твърдо и динамично родео състезание. Изисква най-много физическа мощ от всички други дисциплини. Каубоите яздят без юзди и без седла.

Използва се масивно парче кожа с дръжка. Позволено е да се язди само с едната ръка, като другата стои във въздуха без да докосва нищо. Ездача трябва да се задържи 8 секунди. Движенията, които прави той са наистина впечатляващи. След ездата идва друг ездач, които помага на състезателя да слезе.

Каубоите се оценяват за способността и техниката на задържане върху коня, а той е оценяват за скоростта и силата си. Добрата оценка варира от 80-90 точки. Най-много травми се получават в рамената, врата и ръцете, поради голямата сила и бързина на конете.

Превод за сайта „В света на конете“: Ангел Радев
Източник: www.about.com / www.kingmanrodeoaz.org