Western Trail Class

Western Trail Class

При категорията Trail Class, конете излизат на манежа по отделно и преминават поредица от препятствия, като порти (които трябва да бъдат отворени и затворени без да се слиза от коня), комбинации от бариери, които трябва да се преминат наобратно и т. н. Идеята е да се симулират на шоу – арената такива препятствия, които могат да бъдат срещнати навън, при пътуване или преходи. Конете се оценяват по тяхната подчиненост към ездача и готовността, с която изпълняват всяка възложена им задача.