Конят е ваше огледало

Конят е ваше огледало – от Шана Ритер

В ездата трябва да се научим на добър контрол над много части от своето тяло. Проблемите с изкривената, свита или извита позиция на тялото са важен фокус и повечето хора не осъзнават колко небалансирани са всъщност. Това е едно чудесно, но често обезсърчаващо преживяване за мнозина. Когато тялото ни казва, че сме изправени – ние не сме. Тук е случая, когато един добър инструктор или човек наблюдаващ от земята, са много важни. Тялото подвежда и често ние трябва да преодолеем това, което тялото ни казва че се случва, за да се научим на ново усещане и еталони по отношение на тялото си. Например ездач, който се изкривява наляво, се плъзга незабелязано вдясно. Това ще се усеща като нещо нормално за него. Когато едно тренирано око му помогне да се коригира, в началото той ще се чувства сякаш ще изпадне отдясно.

Но това не са само неща, свързани с ездата. Ако обърнем внимание, ще забележим, че сме склонни да седим в колата по определен начин, да спим по определен начин, да чакаме на опашка по определен начин, и ДА – имаме склонност да вървим по определен начин. Често, ако отделяме внимание на коригирането на проблемите с изкривеността във всички аспекти от живота си, ще открием, че това подобрява също и ездата ни.

Йога и тай-чи са отлични идеи. И двете (както и други дейности, например айкидо) концентрират енергията в „хара”. Повечето хора нямат достатъчно мускулен контрол или устойчивост в средната част от тялото си (говоря за онези коремни и гръбни мускули). Това е най-важната част от нашите тела, що се отнася до ездата. Това е мястото, откъдето произлиза всичко – седежът. Има една област точно под пъпа, където трябва да съсредоточим центъра на тежестта си. Повечето ездачи (и повечето хора всъщност) имат склонност да държат своя център на тежест твърде високо. Снижаването на центъра на тежестта към мястото точно под пъпа концентрира цялата ни енергия в седежа.

Но това надхвърля физическите измерения, също така. Физическата страна на ездата е само един аспект от тази многосъставна и комплексна тема. Тези, които са надминали очакванията с дадени постижения и тези, които живеят като успели хора (победители), най-вероятно ще яздят по такъв начин. Това е вярно, но същото важи и за много други неща. Ако сме егоистични, нетърпеливи, повърхностни или каквито и да е в живота, ние често и ще яздим по този начин. (Винаги има изключения, но в случая говоря общо). По същия начин, ако сме добри, състрадателни и проницателни в живота си, ще имаме склонност да яздим със същото душевно спокойствие.

Има една стара арабска поговорка, която казва: „Конят е твое огледало.” Това засяга и физическите страни, разбира се, но е важно да не пренебрегваме психологическите въпроси, за които се отнася. Ако сме отворени към това, което ни казва коня и към това, което нашата езда ни говори, ние ще научим много за самите себе си и за своите проблеми. Това не винаги е лесно. Ние не винаги искаме да знаем всичките си грешки и слабости. Не винаги искаме да признаем своето нетърпение и навик да прехвърляме вината, например.
НО…ако приемем възможността, когато тя ни се предостави, това е невероятна възможност да направим нещо по въпроса. Веднъж щом сме готови за това и го признаем, можем да започнем да работим върху него. Дори само простият акт на приемане на факта често го обезсилва в някаква степен. Внезапно осъзнаваме, че тук има модел на поведение. И той се отнася също и до начина, по който живеем живота си – не само до това как яздим, но също и как се справяме с шефа си, с връзките си, с каквото и да е.

Чрез вслушване в това, което конят и нашата езда ни казват, и чрез желанието да признаем и да работим върху тези проблеми, ние ще открием, че това се пренася и върху други аспекти от живота ни. Когато се научим на търпение при справянето с нашето неудовлетворение в ездата, ние осъзнаваме, че можем да имаме търпение в справянето с разочарованията и в живота.

Разбира се, това не е лесен път. Много по-лесно е да се придържаме към старите навици на прехвърляне на вината и губене на търпение (или какъвто и модел на поведение да имаме). Нужни са много работа и невероятно смирение, за да поемем по пътя в трудната задача да се усъвършенстваме.

Перевод: Д. Христова
„The Horse is Your Mirror” – by Shana Ritter