Фундаментална тренировка на конете

Фундаментална тренировка на конете

Какво искаме от конете?
Ако ние искаме повече от това да гледаме как конете похапват тревичка, значи вече имаме цел. Тази цел може да е проста- елементарно да яздите на разходка на послушен и не опасен кон. Целта може да е и по-глобална- с цел рейтинг, обездка, бягане. Без значение на нашите цели, всички коне трябва да имат еднакво основно поведение. Много хора не мислят, че разходките сред природата са някаква цел, защото имат някакви важни цели за различни дисциплини. Но всъщност разходката е изключитено важна, защото за коня е ходене в неизвестното, ако той е неуверен, тогава какво ще се случи. Фундаменталната тренировка е начин на обучение, който ще ви помогне да достигнете поставената си цел. Какво е това?

Какво е това фундамент в отношенията?
Това е процес, при който се достига контрол над коня в три направления: физическо (на къде и как да се движи конят), емоционално (страховете на коня) и умствено (какво миси конят). Представете си вашите отношения с коня като пирамида: триъгълната основа стои на земята, това е фундамента, който трябва да заложите при обучение на коня си. Трите страни на пирамидата са трите състояния на коня: физическото, емоционалното и умствено. Върха на пирамидата- това са вашите постижения и вашата цел. Вътре в пирамидата трябва да поставите основите на фундамента, за да достигнете целите си. Ако премахнете една от страните, пирамидата ще е нестабилна и ще може да падне всяка една минута. Ние строим този крепка конструкция и обучаваме коня хладнокръвно( като понижава прага на емоционалността), фокусираме мислите си върху нашето искане и на най-доброто физическо изпълнение.

Защо ни е необходимо това?
Обикновено се стремим да добием физически контрол над коня. Обикновено това се получава, но само до тогава докато нещо не покачи неговия емоционален праг. Страхът може така да промени коня, че ние веднага ще загубим всякакъв физически контрол, който сме мислили, че имаме. Аз съм виждал хора, които гонят коня на корда почти час, преди да излязат сред природата, с надеждата, че така той ще се подчинява. Но тези физически упражнение не оказват никакво въздействие на емоционалната страна на коня. Конят все пак може да се държи невъзпитано, дори след такива упражния за уморяване. Но даже ако емоционалното ниво на коня е снижено, той не може да се покаже изцяло до тогава, докато не се научим да контролираме и неговите мисли- до тогава докато не се научи да мисли над това, над което искаме от него. Повечето коне, в това число и прекрасно обяздените, не разкриват всичките си възможности, защото мозъкът им не е задействан. Фундаменталната тренировка е пътя към това- да снижим емоционалния праг на коня и да задействаме мозъка му за изпълнение на това, което човек иска от него.

Как да го постигнем ?
За постояването на фундамента се изисква време и повторения. Фундаментът е отправната точка към която може да се връщаме отвреме на време и отново да работим над контрола над коня в трите измерения. Ние често погрешно мислим, че можем да поддържаме постигнатото без да се връщаме към основата. Всъщност трябва да поддържаме всички фундаментални знание чрез упражнения. Първоначално често трябва да повтаряме фундаменталните упражнения. Така или иначе, колкото по-често се връщаме към тях, толкова по-малко време ще ни отнема за получаване на необходимия отговор. С времето ще можем да регулираме честотата и продължителността на тези връщания. Аз имам серия от основни упражнения, работата над които започва от земя, а след това продължават и в седлото, те са адресирани към трите страни съставящи поведението на коня. В тази публикация няма достатъчно място, за да опиша всичко подробно, но ще разкажа за работата от земя. Първо трябва да се научим да контролираме коня физически, като го помолим да започне движение по наша команда, а след това да продължи да се движи около нас. Трябва конят точно да отговаря на командите. Ако емоционалният праг е висок (конят е превъзбуден), ние повтаряме упражненията до тогава докато конят започне да ни обръща внимание, като понижи своята емоционалност ( успокои се). Когато конят започне да отговаря вярно, ние преминаваме към следващото упражнение- молим коня да движи задните си крака в нужната ни посока, като „обездвижва” задната си част. Така се получава спиране. Когато задните крака се поддават, преминаваме към оседлаването. Когато и това не представлява проблем, ние преминаваме към сбора, омекването на шията, работейки по този начин над основите. Когато нашите цели се усложнят, трябва да започнем да работим и над мислите на коня.

Как това може да работи за нас?

Правилният фундамент ни помага да имаме един спокоен кон, който също така и мисли над това, което искаме от него. Това развива коня и физически. Когато отработваме упражненията в кръг, конят се учи да поставя задните си крака. Това развива задната част на коня и го подбужда повече да изпозва задните си крака за движение. Това развива и поддатливостта на челюстта, шията и раменете на конете. При всички видове езда това е важно. Фундаменталната тренировка също така развива коня емоционално и умствено. С усложняване на упражненията, конят ви отдава всичкото си внимание. Когато конят мисли над нещото което искаме от него, той не може да мисли над нещо друго, което би повишило емиционалния му праг. Само след като успеем да контролираме физическата, емоционалната и умствена страна на коня, само тогава той ще разкрие всичките си таланти. И едва тогава можем да постигнем всичките си цели!

Автор: Charles Wilhelm
Перевод: Ренета Томова
www.taborahorses.com