Ген за черен цвят при конете

Extension gene – Ген за черен цвят при конете

Черното е окраска, при която цялата космена покривка е черна. Това е относително рядко срещан цвят и незапознатите лесно могат да го объркат с тъмно алест или тъмно кестеняв. Някои породи коне, каквито са фризийските (Friesian), Murgese и Merens са почти изцяло черни.

Истински черните коне имат тъмно кафяви очи, черна кожа и изцяло черна космена покривка, без никакви участъци от червеникави или кафеникави косми. Те могат да имат розова кожа под марки с бели косми, и ако такива марки се намират около едното или и двете очи, то очите могат да са сини. При това повечето черни коне, ако са изложени за дълго време на слънце, могат да загубят от черния си цвят и той да просветлее леко. Тези от тях, които не избеляват на слънце се наричат “non-fading” (не избеляващ) или “sheer” (истински) черни.

Генетиката на черните коне е относително проста. Черният цвят се контролира предимно от два гена: Extension и Agouti. Функционалния доминантен алел на Extension гена ( Е ) продуцира черния пигмент в окраската. Без този ген ( хомозиготно рецесивно състояние “ее” ), конят е лишен от черен пигмент и се проявява червеникава окраска – алест цвят.

Функционалния доминантен алел (или алели) на Аgouti гена (А), ограничава разпространението на черния цвят и го съсредоточава в краката, гривата, опашката, върха на ушите, позволявайки да се прояви червеникава окраска в тялото на коня. Това е т.н. Bay (кестеняво) оцветяване.

При хомозиготно състояние на Агути гена (аа) черния пигмент се проявява неогарничено по цялото тяло. Следователно черните коне имат поне едно копие от доминантния (Е) алел на Extension гена и две копия от рецесивния (аа) на Агути гена. Смело може да се каже за всеки черен кон, че притежава поне един доминантен алел  (ЕЕ или Ее) и няма никакви други доминиращи гени (такива като Агути, ген за сив цвят или някои от разреждащите цвета гени) които могат да променят и повлияят цвета. Конете, наричани “хомозиготно черни” са хомозиготни по отношение на доминантния extension ген ( ЕЕ ); може да се каже също, че са “хомозиготно не-алести”. Такива коне са предпоставка, че поколението ще е черно и няма да е с алест или кестеняв цвят.

Хомозиготните черни коне никога няма да имат алесто конче, дори когато другият родител е алест. Защото за да бъде алесто, кончето трябва да има   рецесивно състояние (ее) на гена, по едно копие от всеки от родителите. Хомозиготния родител (ЕЕ) ще предаде доминантния алел, следователно кончето ще бъде хетерозиготно черно.

Изготвил за „В света на конете“: Венета Въжарова
Източници: Wikipedia.org
horse-genetics.com
ultimatehorsesite.com