Ген за кестеняв цвят при конете

Bay gene – Ген за кестеняв цвят при конете

Bay или кестеняв е космена окраска при конете, която се характеризира с черни опашка, грива, крака и връх на ушите. Това е една от най-често срещаните окраски при много от породите коне. Без характерните черни места по тялото конят не може да бъде определен като кестеняв или bay. Понякога черните петна могат да бъдат покрити от бели марки. Тези коне имат тъмна кожа и изключение правят белите марки, под които кожата е розова. Кестенявият е базова космена окраска, при която могат да се получат вариации от цветове в зависимост от генотипа и наличието на разреждащи гени.
Многообразието от оттенъци и цветове при кестенявите коне е в резултат от различни фактори, но простото обяснение на генетиката, която стои зад кестенявата окраска може да се представи така:

ЕЕАА, ЕЕАа, ЕеАА, ЕеАа, EeAAt, EEAAt

Кестенявият кон има в генотипа си доминантен алел на Extension гена (Е) и доминантен алел на Аgouti гена (А). Фенотипно алела (А) ограничава разпространението на черния цвят продуциран от алела (Е) като го концентрира в гривата, краката, опашката и върха на ушите и така позволява на червения цвят да се прояви в тялото.

Изготвил за „В света на конете“: Венета Въжарова
Източници: horse-genetics.com