Ген за окраска Сабино при конете

Ген за Sabino окраска при конете

С наименованието сабино е наречена група от окраски, за които са характерни бели петна по кожата и космената покривка. Широка вариация при нерегулярните бели петна е приета да се наименова сабино, но в точната наука сабино се отнася към петниста шарка, продуцирана от сабино 1 (SB1) ген, за който съществува и ДНК тест. Сабино се различава визуално от роан-окраската по ръбовете на белите марки, точките по коремната област, нерегулярните лицеви марки, особено по бялата ивица преминаваща до очите или брадичката, бялото по коленете или долната става на краката и белите пръски навсякъде по тялото, но предимно по корема. Повечето сабино-коне имат четири бели крака. Срещат се както светли, така и тъмни очи. В края на сабино спектъра, когато SB1 ген е хомозиготен, може да се видят коне, които са почти изцяло бели, с розова кожа или частично пигментирана кожа.

Локус сабино 1 е на ген KIT. Сабино 1 е непълно доминиращ; всеки един от различните генотипи кореспондира с отделен фенотип.
Алелите на сабино1 се обозначават SB1 и sb1. Генът в дивия (натуралния) тип е рецесивен, докато SB-1 мутацията е доминатна.

Забележка:
Определението “див тип” се отнася до фенотип на типичната форма на вида, която се появява в природата. Концепцията е, че “дивия тип” форма се определя от стандартния или нормалния алел, докато отклоненията от тази форма се дължат на мутация, мутирал алел. Все пак не съществуват универсални “оригинални форми”, тъй като околната среда и географското разположение също влияят на видовете. Алелите “див тип” се бележат с “+”, напр. (sb1+)

sb1+/ sb1+ хомозиготен рецесивен “див тип”. Конят няма да има истински сабино1 следи, но може да има бели марки, дължащи се на други фактори.

SB1 / sb1+ хетерозиготен сабино. Конят ще има Сабино1 следи, такива като бели марки с нащърбени ръбове и петна по тялото.

SB1/ SB1 хомозиготен сабино или сабино-бял. Конят ще има розова кожа и бяла космена покривка на поне 90% от тялото си по рождение.

По законите за унаследяването от Мендел се вижда, че кръстосването на два коня с рецесивен генотип няма да продуцира конче с фенотипна изява на гена. Единствения начин да се гарантира сабино окраска е кръстоската между хетерозиготни и хомозиготни за доминатния алел.

Изготвил за „В света на конете“: Венета Въжарова
Източници: horse-genetics.com; wikipedia.org