Последици от храненето на конете с отровни плевели

Последици от храненето на конете с отровни плевели

Последици от храненето на конете с фураж, съдържащ по-големи количества отровни плевели много често са смъртоносни.

Едни от най-разпространените вредни плевели, срещащи се често в сеното, сламата и силажа, са татулът, паламидата, овчарската торбичка, полският синап, балурът, къклицата и др. Всеки от тях по свои специфични пътища и в зависимост от приетата доза въздейства върху организма.

Голяма част от площите в страната са заплевени. Растителнозащитните мерки не са в състояние да ликвидират плевелите. Сред тях има и значителен брой съдържащи по-висок процент токсични вещества и спадащи към т.нар. отровни видове плевели. Въпреки силното развитие на обонянието при конете една част от тези плевели попадат в организма при паша, при хранене със сено, слама, силаж, отсевки и с отровните си съединения въздействат върху организма.

Татул
Татулът оказва своето токсично действие чрез растителната маса и чрез семената си. При свободна паша конете избягват татулът, но при силажиране на заплевена царевица и люцерна не е възможно да бъде отстранен. Има случаи, когато за няколко дни умират, отровени с татул, голям брой коне.

.
.

Паламида
Паламидата е широко разпространен плевел. Конете ядат охотно меките части на паламидата. При поглъщането им шиповете и бодлите се преплитат помежду си и в храносмилателната система на конете се получават натрупвания, които спират проходимостта на червата. Това състояние е придружено от силни болки, подуване и смъртоносни колики. Ето защо се налага силно заплевени сена, особено от млади люцерни, да не се дават на конете.

Полски синап
Полският синап действа отровно чрез семената си. В тях се съдържа синапово масло, което е отровно за конете. Признаците на отравяне с полски синап са отпадналост, липса на апетит, учестено дишане, разширени зеници, изтичане на пенеста течност от носа. Особено силно отравяне се наблюдава при хранене с шрот, в който има семена на полски синап.

.

Овчарска торбичка
Овчарската торбичка предизвиква масова смъртност при конете в резултат от образуването на много твърди, неразбиваеми топки в червата им от семената и ликовидните тъкани на стъблата.

.

.
.

Балур
Балурът е банален плевел, заемащ огромни площи. Използва се много често като фуражна култура. Когато настъпи суша или рязко застудяване, в стъблата му се образуват цианогенни гликозиди, които причиняват силни отравяния. Проникнал в организма на конете, гликозидът потиска или напълно спира използването на кислорода от тъканите, вследствие на което настъпва тъканна аноксемия или парализиране на дишането.

Къклица
Къклицата във фуража е много опасна. Основното токсично вещество е сапунинът гитагин, който причинява слюнотечение, повръщане и затруднено гълтане. Сърдечната дейност на засегнатите животни отслабва, появяват се конвулсии и настъпва парализа.

.
.

Други плевели
Тези и още много плевели, като дивия мак, трирогата леска, орловата папрат, бучиниша, пиявицата и др., причиняват отравяния със смъртоносни последици за конете.

Конете често се отравят и от лошокачествени плесенясали фуражи. Дори и в малки количества, те са опасни за конете. Това налага всяка партида фураж да се проверява както за плевели, така и за наличието на плесени.

Източник:  agronet.bg