Конете, които мятат глава

Конете, които мятат глава, езда

Конете са искренни и открити животни, посредством езика на тялото си те ви разказват за своите мисли и чувства. Така, че неразбирането на това което конят така старателно се опитва да каже е само наша грешка. Конете които мятат глава заместват това действие с някое друго, което вие не му давате да прави. Например , по някакви причини той иска да усили крачка, а вие го спирате- получава се разединение на ездача с коня. Решението на проблема не е в използването на хитри методи, а в установяването на партньорски отнощения между вас и коня. А започват тези отношения винаги от земя, а не в седлото. Трябва да се занимавате не с главата на коня, а с отношението на коня към вас и неговите задължения. Също така трябва да работите над себе си, за да станете добър лидер и да събудите у вашия кон уважение, разбиране и послушание за изпълнение на поисканото от вас. Ако съумеете да настроите коня на своя страна, следващата ви задача ще е да разберете естествената динамика на ездата. Трябва добре да запомните, че за да контролирате коня трябва да използвате единия повод, а за обуване с него-двата. Ако вие дърпате назад двата повода, мятането на глава от страна на коня, ви е гарантирано, чрез своите действия вие засилвате вроденото чувство на конете- клаустрофобията, а също така поставяте задните крака на коня в най-неизгодното за езда положение.
Натягането на единия повод, напротив, позволява на ездача да контролира задните крака. Обучението на коня да обръща носа си към вашия крак започва отначало от спряло положение, после вече от ходом, тръс и тн.Трябва да се стремите коня бързо и отзивчиво да реагира. Яздете покрай оградата на плаца и използвате за спиране само повода към оградата, така ще ви е по-удобно. След време вие съвсем леко ще мърдате ръката си по повода напред и конят вече ще се готви за спиране. А още след известно време, ще можете само чрез леко „оживяване” на единия повод, да получите реакция на вашата молба на всеки от алюрите.
Трябва да обърнете внимание и на стила си на езда. Кой повод предпочитате? 90 % от вашите занимания с коня трябва да минават на свободен повод. Да изисквате от коня да изпълнява вашите желания с натегнат повод е все едно да диктувате движенията на партньора си по танци, без да му позволявате нито секунда да се отпусне. На първо време внимателно се отнасяйте към това което искате от коня, използвайте тактиката „крачка напред- две назад”, за да му дадете време да осмисли всичко и просто да си почине.
Сега няма да е лошо да погледнем към това нещо,което сте пъхнали в устата на коня си. Когато двамата се намирате в стадий на обучение, използвайте мека трензела, това е точно този максимум от желязо, който ви е нужен. Ако използвате по-строга трензела, за да услите контрола, вие ще сте на грешен път. Започнете с уважение!
Има и още една причина, заради която конят може да мотае с глава даже на свободен повод- това е обида, недоволство от вас или от обкръжаващите го фактори. Трябва да се научим да разбираме психологията на коня, за да виждаме причините за техните действия и да преминем през трудностите заедно.
( според Колин Дж. Вогел във „Ветеринарна помощ за коне” – конят може да мята глава и когато здравите му предни крака взимат на себе си цялата тежест, а в случей, че проблемът е в предните крака, тогава задницата на коня провисва. От превод.)
Затова не чакайте точен отговор на въпроса” Защо коня мята с глава и какво да се прави?” Моята цел е да ви науча да разбирате коня, да имате необходимите знания, при използването на които вие никога няма повече да прибегнете към механическите средства за подчинение на коня. А вашите коне ще се научат да поддържат хармонични отношения с вас, те ще разберат хората и ще искат да общуват с тях.

Автор: В.А. Непомнящих
Превод: Ренета Томова
www.taborahorses.com