Остеопатията при конете – алтернативна медицина

Остеопатията, има приложение и при конете!

Сигурно вече сте чували за остеопатията…  изглежда че, може да помага за решаване на проблеми като отит при децата, облегчаване на болки на гърба настанили се трайно от години, да се даде нов живот на блокирани/вплетени/ черва, и тн. Отзивите относно остеопатията са многобройни, но за съжаление не много ясни, което води до приказки че,остеопатията е шарлатанство. Остеопатията е холистична медицина която е изучена и въведена в практиката от един американец през 19век –Доктор Ендрю Тейлър Стил. От тогава е приета в Съединените Щати, пропътувала до Англия, чрез която започва да се разпространява в Западна Европа.

Остеопатия? Що е то ?

Тя има предвид тялото като цяло и не се интересува единствено от симптома.  Тяло в добро здраве е тяло в равновесие,което умее да се приспособява към заобикалящата го среда. За да се изпълни това правило, всички функции на тялото трябва да работят свободно,без напрежение и натиск.  При все това някои травми, удари,са много силни срямо нашата физиология. Тялото няма време да поеме тези удари и тогава то ще се предпазва. За целта то например ще заключи някоя става/съединение/ за да избегне натискът да не е прекалено силен и ставата/съединението/ да не подаде/да не се пречупи/.

Цялост на тялото-първи принцип на остеопатията:

Това съединение е във връзка с множество органи или други части на тялото чрез системи от връзки/сухожилия/,съединителни ципи,жили,артерии и нерви. Веднъж след като това съединение се съкрати в своето движение чрез различни връзки с които то подържа с другите части на тялото, тя ще повлияе върху функционирането на последните които на свой ред вероятно ще намалят своя капацитет на движение, дори с възможност за плокиране в някое положение.

Последиците от тези костно-двигателни блокировки са многобройни: блокировка на неврологичната информация,на кръвоносните съдове,на венозното връщане,итн.,със съответните последствия. Остеопатията съдържа още три важни принципа към които се придържа:

1. Правило на артерията.
2. Структурата управлява функционирането и обратно.
3. Хомеостазията.

Правило на артерията:

Важно е артериалното обръщение да се извършва по възможно най-свободен начин в цялото тяло. Една костно-двигателна блокировка може да натисне дадена артерия и нейния дебит ще намалее. Артерията позволява пренасянето на обогатена с кислород и хранителни вещества кръв, да захранят разнообразни тъкани. Ако артериалната кръв не идва по ефикасен начин, напоените от тази притисната артерия тъкани ще страдат от липса на хранителни вещества и няма да могат да отговарят на функционирането си ефикасно.

Възможно е и да разсъждаваме по-надалеч…на венозно и лимфатично равнище. Една подутина ще спадне много по-лесно ако вените и лимфатичните канали не са притиснати , отровите ще се отведат много по-ефикасно.

Структурата управлява функционирането:

Съединение с намалена мобилност не може да се оросява по задоволителен начин. С течение на времето вътрешните тъкани се поразяват. Съединението не може да извършва същата работа както е било като здраво, и функцията следователно намалява.

Хомеостазията:

Тялото има всички инструменти да се излекува докато равновесието на химичните реакции се приспособява в среда в което то еволюира. Остеопатът следователно става специалист по движението. Той ще се опита да придаде мобилност на всяко съединение/става/, на органите и на различни тъкани с цел да освободи пътят на артериите, на вените и да освободи пътя на лимфатичната система.

Разбира се, тези три принципа не са достатъчни когато заобикалящите условия не се задоволителни. Да вземем пример с човек който идва да се лекува от стомашни киселини и чуство за задушаване,остеопатът ще действа на равнището на диафрагмата, отпускане на тъканта и регулиране функцията на стомаха. Но ако пациентът продължава да бъде стресиран по отношение на работата си, яде много тлъсто и пие газирани и сладки напитки…лечението ще е по-малко ефикасно в сравнение с пациент който се заема да си промени начина на живот. Остеопатът не е чудотворец.

Остеопатия за конете – защо ?

Конете са подложени на напрягане както всеки спортуващ човек. Следователно е от първостепенно значение да им се предоставят грижи за да са във върховна форма за да извършват работата която им се възлага. Покойният Доктор Жинио,ветеринар и остеопат-хуманист,е пионер в приспособяването на тази медицина към конете от 1985г.
.

Един пример:

Блокировка между С7 и Д1/последен мозъчен прешлен първи гръбначен прешлен/ може да притисне някой гръбначен нерв/нерв който излиза между два прешлена и който също е отговорен в случая за неврологични информации за целия вътрешен орган/. След неврологичната информация не протича повече, конят ще започне да се препъва с предницата. Стъпвайки лошо,той ще блокира на равнище долна част на крака-долна фаланга. За да компенсира липсата на мобилност на това равнище,рамото ще трябва да извърши повече работа, и да тегли по-напред.Големият гръбен мускул който е фиксиран на равнище дълга кост,на гърба и на слабинната-илиячна кост ще бъде подложен на натиск/напрежение/, и тогава тялото което се приспособява към новото положение на рамото,ще се наведе до височината на ханша. Това огъване рискува да предизвика блокировка на равнището на гърба защото гръбначният стълб от своя страна също трябва да се приспособи към това ново поведение. Ще имаме един кривящ кон, който няма да може да тръгне в галоп,който отказва да преодолее препятствие итн..

Конят е животно което в диво състояние прекрва 16 в паша. Той редовно се придвижва за да търси необходимите му хранителни вещества-/корени,треви/. Това е животно което живее и се развива в група и има нужда от придружаване.

Но той също е плячка,следователно е животно което непрекъснато е нащрек от страх да не бъде нападнато.

Съвременните условия за отглеждане на коне само частично отговаря на истинските нужди на животното. Много тесни боксове, без контакт със себеподобни,много силна храна итн.

Животинския остеопат също наблюдава средата в която живее конят за да може да даде възможно най-добрата грижа за своя пациент. Важно е да се разговаря със собственика за да се оптимизира оздравяването на коня.

Остеопатията е също и предупредителна медицина. Наистина тя позволява да се предвидят появявнето на ограничения в способностите които с течение на времето могат да доведат до по-сериозни усложнения. Един сеанс преди и един сеанс след състезанието позволява да се разбере най-добре потенциалът на коня. При повтарящи се накуцвания, не трябва да има колебание за консултация с остеопат.

Къде е ветеринарят при всичко това ?

Остеопатията не замества ветеринарната консултация. Тези две медицини са допълващи се и трябва да си сътрудничат за да дадат най-добри шансове за възстановяване. Остеопатът използва само своите ръце като диагностичен уред и се занимава с подвижността на тъканите. И така когато конят страда от болести, фрактури итн., остеопатът трябва да се съветва с ветеринаря. И обратно,когато ветеринарят вижда продължително накуцване, кривящ кон,спъващ се кон, кон с с вратни схващания и тн., той следва да се съветва с остеопат по животните.

Остеопатията следователно намира място при обгрижването на животните които ни заобикалят.

Бележки:

ОСТЕОПАТИЯ: алтернативна медицина.Съсредоточава се върху коригирането на структурните проблеми на мускулно-скелетната система с цел подобряване цялостното функциониране на организъма.
ХОМЕОПАТИЯ: алтернативна медицина. В основата на хомеопатията е използването на силно разредена форма на вещество причиняващо сисптомите на съответната болест. По този начин организма сам си усилва и подобрява имунната система. Не е приета от официалната медицина.
ХОМЕОСТАЗИЯ: способност на дадена система да запазва равновесие независимо от външни противопоставяния.
ХОЛИСТИЧНА МЕДИЦИНА: алтернативна медицина-от ”ХОЛИЗЪМ” букв.”цял”. Учение което разглежда човека като едно цяло, а не като сглобен пъзел

Автор: Барбара Грозданов