Ген за алест цвят при конете

Chestnut (Extension gene) – Ген за алест цвят при конете

Алестия цвят при конете варира от червеникаво до кафяво, а гривата и опашката са в същия или по-светъл цвят. Генетично и визуално алестия кон се характеризира с пълно отсъствие на истински черни косми. Това е една от най-често срещаните окраски при конете и съществува при почти всички породи. И въпреки, че е често срещан, богатия набор от оттенъци може да предизвика объркване. Светлия алест би могъл да бъде погрешно сметнат  за паломино, докато тъмните оттенъци на цвета биха могли да наподобят дори черно.

Алестия кон има тъмни, кафяви очи, черна кожа и космена покривка изцяло лишена от черен цвят. Типичния представител на алестия кон е с червеникав до червеникаво-кафяв цвят. Гривата, краката и опашката могат да бъдат по-светли или по-тъмни, но никога истински черни. Те могат да имат розова кожа под марки с бели косми, и ако такива марки се намират около едното или и двете очи, то очите могат да са сини.

Алестия цвят се продуцира от рецесивните алели на Extention гена (ее). Подобно на други цветове и алестия се предава в поколението винаги, ако родителите също са алести. Ако се появи цвят, различен от алестия, то единия от родителите не е бил алест. Породи като Budyonny, Suffolk Punch и Haflinger, както и нашата плевенска порода са изключително алести, а други като Belgian са предимно алести.  Ако поколението на два коня, които не са алести е с такъв цвят, то тогава и двамата родители са били носители на един рецесивен алел на Extention гена и са го предали на поколението.

.

Изготвил за „В света на конете“: Венета Въжарова
Източници: Wikipedia.org
horse-genetics.com