Отглеждане на Английския кон

Хранене и технология на отглеждане на чистокръвния английски кон

thoroughbred-horsesКато тясно специализирани за езда чистокръвните английски коне са много взискателни към условията на живот. За да се постигнат големи спортни постижения, трябва да се създадат условия за нормално отглеждане още от заплождането на кобилата. Това ще рече, че не трябва да се допуска нарушаване на нормалния растеж и развитие на кончето още от ембрионалния период.

Храненето на чистокръвните английски коне трябва да бъде пълноценно, с достатъчни количества концентриран фураж. Храната на новородените и подрастващите кончета трябва да включва висококалорични и богати с витамини и минерални вещества фуражи.

На младите кончета още през първите месеци след раждането трябва да се дават люцерново сено и качествен овес, като количеството им се увеличава с оглед до отбиването да свикнат да поемат достатъчни количества фураж.

Подрастващите кончета до преминаването им в отделенията за тренинг трябва да получават богати дажби, за да могат да израснат и да се развият добре.

Конете в тренинг се хранят съобразно с етапа от подготовката им. В началото, когато работата е по-малко, трябва да получават около 2 кръмни единици на 100 кг живо тегло. В усиления тренинг дажбите се завишават и достигат до 2,5 кръмни единици на 100 кг живо тегло. Протеиновото съдържание при всички категории подрастващи кончета не трябва да бъде по-малко от 120 гр на 1 кръмна единица.

За кобилите-майки също са необходими нормални условия за хранене. В никой от периодите не бива да се допуска недохранване, тъй като те в повечето случаи са в състояние на бременност и кърмене и всяко недохранване се отразява както на ембриона, така и на бозаещото конче.

Гледането на чистокръвните ездови коне се различава от гледането на конете от останалите породи. Всички категории коне се отглеждат самостоятелно свободно боксово. Това изисква скъпо и солидно строителство, без което е невъзможно постигането на голяма скорост при изпитванията на хиподрума.

За всички коне трябва да има заградени падоци за паша с дължина от 300 до 400 м, за да имат достатъчно зелена трева, паша и простор за движение. Задължително условие при работата с чистокръвните английски коне е да има хиподруми, за да се тренират и изпитват всички кончета още след като навършат 2-годишна възраст.

Чистокръвният английски кон се развъжда не само за нуждите на спорта. Неговото най-голямо значение е като световен подобрител при всички полукръвни породи. Той се използва за кръстосване и е взел участие при създаването на по-голяма част от тях. Утвърдените му качества се предават много сигурно на потомството.

Източник: http://agrosaveti.com