Американски стандартбред

Американски рисак – стандартбред (American standardbred)

Mr-MusclemanПроизхода на Американска стандардбред порода е САЩ. Въпреки , че под термина “стандардбред” се има предвид “отговаряща на стандрат” , в действителност няма нищо особено за прилагането му към тази порода. Израза по-скоро указва , че породата е официално регистрирана , като трябва стриктно да отговаря на определен стандарт на движенията на коня в тръс.
Първият регистър на тази порода е бил публикуван през 1871 г. в САЩ , като 8 години след това са били разработени , приети и публикувани квалификационните стандарти. Като основен стандарт се счита , възможността на коня да пробяга 1 миля /1.6 км/ за 2 мин.30 сек.
По същество Американска стандердбред е порода за впряг. Изходните породи при създаването и са Чистокръвна английска , Англо-арабска , Норфолдски рисак и Холандски рисак. Конете са подбирани по стандарт на движенията в различните алюри и от тази гледна точка се счита , че екстериора на породата не е изравнен.
Височината в холката варира от 143 до 165 см. , цвета на косъма допуска всички едноцветни видове , преобладават кестеняв и тъмно-кестеняв , в по-малка степен алест и много рядко изабел. Има сравнително дълъг гръб и съразмерно с него къси крака. Характерно е , че предните крака са по-къси , задните са дълги и високо поставени , конете са мускулести , с добре оформени копита , главата е без особености , с дълги уши. Като отличителна характеристика на тази порода е силата , затова конете са с широки гърди , изразена холка и добре оформена задница.
Wachusett SelectАмериканска стандардбред порода е призната за превъзходна порода на рисаци , като широко и предимно се използва във впрягове.
Конете от тази порода могат да бягат във впряг на дълги разстояния и в двата алюра , а имено тръс , който се практикува единствено във впряговете в Европа и пейст , който се практикува в Северна Америка и Нова Зеландия на дистанция от 1 миля , като в други страни дистанцията може и да е различна.