Ген за перлен цвят при конете

Pearl gene – ген за перлен цвят при конете

При конете генът за перлен цвят, също познат като “Barlink factor,” е разреждащ основния цвят ген, който до известна степен наподобява генът за цвят крем и генът за цвят шампанско, но не е нито един от тях. Известен е като рядък разреждащ ген открит при породите American Quarter Horse, American Paint Horse и Peruvian Paso.

Същата мутация се появява и при иберийските породи, както и при Lusitano и андалусците (т.н. испански коне). Наличието на ген за перлен цвят при Quarter Horses и Paints, може би се дължи на това, че тези породи имат иберийски предци. Генът за перлен цвят е рецесивен, ако има само едно копие от алелите той няма да окаже ефект върху черния, кестенявия или алестия кон.

Ако има две копия от алелите той ще осветли червената космена покривка до светло кайсиев цвят на тялото, гривата и опашката и ще осветли и кожата.

Знае се, че генът за перлен цвят също така взаимодейства с генът за цвят крем и при коне които имат само едно копие на алелите за цвят крем, предизвиква т.н. псевдо-двойно разреждане, познато още като псевдо-кремави или псевдо smoky cream.

Тези коне често имат светла кожа и сини или зелени очи.

За разлика от двойно разрередената крем-окраска и псевдо разредената перлен-крем окраска, при двойно разредената перлена-окраска са характерни тъмните очи. Трудно е и почти невъзможно да се различат двойно-разредените /перлен/ от псевдо-разредените /перлен-крем/ без генетичен тест.

Смятало се е, че генът в породите Paints и Quarter Horses има различни алели от тези открити при иберийскитие породи, но изследванията са доказали, че това е един и същи ген.

Конят има две дози от гена за перлен цвят (хомозиготно разреждане). Родителите са алести и всеки един от тях е предал единична доза от перления ген.
.

..

Изготвил за „В света на конете“: Венета Въжарова
Източници: Wikipedia.org
horse-genetics.com