Цвят на косъма на конете

Цвят на косъма на конете

village29Цветът на космената покривка на конете е породен, възрастов, полов и индивидуален белег. Той зависи и от сезона.

По различните части на тялото космената покривка на коня не е еднаква. По шията, гърба и крупата тя е с по-дълги и дебели косми. Около ноздрите, очите, подопашните гънки и корема космите са нежни и къси, докато по гривата, опашката, а при конете от някои породи и по долната част на свирката и бабката са дълги и дебели. В това отношение съществува и известно породно различие. Конете от тежковозните породи имат значително по-груби косми, отколкото ездовите коне. Космите на чистокръвните английски, арабските и ахал-текинските коне са къси и лъскави.

Географското разположение на страните оказва влияние върху развитието на космите при конете. Така конете от северния горски тип и монголските коне през по-голямата част от годината имат дълги и по-дебели косми, докато конете от зоната на топлия климат имат редки и по-тънки косми.

В зависимост от сезона при конете се наблюдава линеене. В началото на есента, когато температурата започва да се променя, късите летни косми постепенно се заменят с дълги, значително по-дебели, предназначени да регулират телесната температура през зимните и ранните пролетни дни. С наближаване на лятото, когато голямата температурна амплитуда в денонощието намалява, зимните косми падат и се заменят с летни. При конете, отглеждани при добри условия и в топли конюшни, няма голяма разлика между зимните и летните косми.

При новородените кончета космите са по-дълги, по-гости и по-нежни. Те предпазват кончетата от простудни заболявания. До 5-6 месеца всички косми се сменят и на тяхно място израстват нови, които вече определят истинския цвят на кончето. Така например сивите кончета се раждат почти черни. След смяната на първите косми се проявява истинският цвят.

Върху цвета на косъма влияе и възрастта на конете. При младите коне цветът е интензивен, а при възрастните избелява и се прошарва.

Космената покривка на конете се състои от 4 вида косми: покривни, предпазни, пухови и осезателни.
Покривните косми заемат основната част от главата, шията, тялото и крайниците. Те са най-къси и гъсти.
Предпазените косми се намират по гривата, опашката и при конете от някои тежковозни породи в долната част на свирката и бабката. Те служат за предпазване на конете от насекоми и мухи.
Пуховите косми обикновено заемат мястото на част от покривните косми и се намират по цялото тяло на конете. Те са по-дълги и по-гъсти от покривните. Израстват при новородените и при възрастните коне само от породите, отглеждани в зоната на студения и континенталния климат.
Осезателните косми се намират около очите, ушите и ноздрите. Имат дължина 4-5 см. Разположени са нарядко и имат силно инервирани луковици, благодарение на което при опиране до чужд предмет животното се дразни и реагира.

Цветът на косъма на конете зависи от пигмента. Основните пигмент са червен, кафяв, жълт. В зависимост от съчетанието им се получава голямо разнообразие в цвета на космената покривка при конете. Белите косми са без пигмент.
Черен цвят
При него всички косми на тялото на конете имат черен цвят. В зависимост от интензивността на пигмента се различават вран, или огненочервен цвят с лъскавина (такъв косъм имат добре охранените коне, които не се движат по слънце), черен цвят, при който космите са наситено черни, но нямат блясък, и мишест цвят, при който пигментов е убито черен.
Кестеняв цвят
Това е един от най-разпространените цветове по конете. При него по-голямата част от покривните косми имат кестеняв цвят, а предпазните косми – гривата и опашката – са черни. И при него се срещат няколко нюанса – светло кестеняв, кестеняв и тъмнокестеняв, при който покривните косми са по-интензивно оцветени. Понякога покривните косми на конете имат златист оттенък. Такива коне са със златисто кестеняв цвят.

Алест цвят
Характеризира се с това, че всички косми са червени. Различават се светло алест, алест и тъмно алест цвят. Когато червеният цвят е силно наситен и тъмен, казва се, че конете имат вишневочервен цвят.

Кулест цвят
При него покривните косми са сламено жълти, а предпазните – черни.

Изабела (паломино)
Той е аналогичен на кулестия цвят с тази разлика, че предпазните косми са бели, а покривните – сламено жълти.

Чилест цвят
Характеризира се с това, че покривните косми имат различни цветове. Ако белите косми са малко, цветът е тъмночилест, а ако са повече, е светло чилест. Когато цветните косми са групирани и дават илюзия на мухи, казва се, че конете имат чилест цвят „на мухи”.

Сив цвят
При него покривните и предпазните косми са от два основни цвята – черен и бял. Различават се светлосив, сив и тъмносив цвят.

Особени белези на конете
Много често при коне с определен цвят се явяват отделни бели петна по главата и по останалите части на тялото. В такъв случай в документите се вписват основният цвят на косъма и съответните особени белези.

По главата може да се забележат отделни бели косми, групи от косми във вид на перце, звезда, проточина, обезпигментени устни и др. Бели петна се срещат и по крайниците на конете. В зависимост от мястото и големината им те биват бели петки, бял венец, бяла полубабка, бяла бабка, бяла една трета свирка, полуботуш и бял крайник. Понякога бели петна се срещат и по тялото. В такъв случай конете са шарени.

При описване цвета на косъма най-напред се отбелязва основният цвят, а след това – особените белези на главата, на предния ляв, на предния десен, на задния ляв, на задния десен крайник. Описанието трябва да бъде точно и кратко.

За да се идентифицират по-лесно конете, те може да се гаврират по тялото, където има по-плътна мускулатура, или да се татуират от вътрешната страна на бърната.

Източник: http://agrosaveti.com