Ваксини при конете

Ваксини при конете. Как, кога и защо?

Подобно на хората и имунитета на конете намалява. Всички коне, независимо от възрастта или породата, трябва да се ваксинират, особено състезателните коне защото изтощението от надпреварите е предпоставка за много заболявания. Именно за това трябва да се подсили техният имунитет. Преди ваксинацията на конете е препоръчително да бъдат обезпаразитени.

Схема за ваксинация на конете

Млади коне
Ваксините при младите кончета са:
I ваксинация – на 12-ата седмица от раждането се слага ваксина срещу тетанус
II ваксинация – на 6-ия месец от раждането се слага инактивирана ваксина против грип и ринопневмонит
III ваксинация – на 8-ия месец от раждането се слага инактивирана ваксина срещу ринопневмонит и грип.
След навършването на годинка на младите коне ваксинациите се продължават по схемата за възрастни коне с ежегодна ваксинация с инактивирана биваксина срещу грип и ринопневмонит и отделно един път в началото на годината срещу тетанус. При младите кобили, които ще бъдат използвани за разплод, се прилага базисна ваксинация за кобили майки и реимунизации през 6 месеца до заплождането.

Спортни коне
При спортните коне след базисната ваксинация трябва да се ваксинират през 6 месеца.
I ваксинация – слага се инактивирана биваксина срещу ринопневмонит и грип в началото на годината
II ваксинация – втората ваксинация е 20 дни след първата
III ваксинация – на 3-тия месец се прави реваксинация с биваксина срещу ринопневмонит и грип.
Конете се ваксинират един път годишно и срещу тетанус.

Кобили майки
Кобили трябва да се ваксинират с инактивирана ваксина срещу ринопневмонит по кобилите.
I ваксинация – на 5-ия месец от бременността
II ваксинация – на 7-ия месец от бременността
III ваксинация – на 9-ия месец от бременността
След като родят кобилите се ваксинират еднократно срещу тетанус и на всеки 6 месеца с инактивирана биваксина срещу грип и ринопневмонит.

Възрастни коне
Задължителна при възрастните коне е базисна ваксинация през 12 месеца срещу грип и ринопневмонит с инактивирана комбинирана ваксина срещу грип и ринопневмонит. Всяка година се извършва и еднократна ваксинация срещу тетанус и бяс.

Прилагането на тази схема за ваксиниране на конете се извършва задължително от ветеринарен лекар и добрите резултати след нейното прилагане зависят изцяло от навременното прилагане на различните профилактични препарати и от контрола по тяхното изпълнение.