Водата и правилното хранене на конете

Водата и нейното значение за правилното хранене на конете

За нормалното храносмилане на коня един от най-основните фактори е водата. Доказано е, че при изключително тежки условия конете могат да издържат с дни без храна, но липсата на вода се оказва решаваща за техния живот. Опитно е доказано, че при хронично или цялостно гладуване конят поддържа жизнените функции на организма чрез запасите си от мазнини и протеин. При нарушаване само на 0,14% от водния запас на телесната маса настъпват сериозни нарушения, а на 10 до 15% – смърт на конете.
Водата е главен фактор и за нормалното смилане и усвояване на хранителните вещества, които се приемат от коня по време на хранене. Ето защо се налага да се установи строг режим за подаване на необходимите количества вода на конете.
При нормални условия дневните потребности на конете от вода варират между 2 и 4 литра на 1 килограм сухо вещество. Или ако един кон получи 4 килограма концентриран фураж, 6 килограма сено и 2 килограма слама, или общо 12 килограма, за нормалното смилане на тези фуражи на коня е необходима от 24 до 48 литра вода. Сериозно влияние върху потребностите от вода оказват и някои странични фактори. Високата дневна температура и силното потоотделяне при работа изискват увеличаване на водните запаси в организма на конете до 20%.
Водата заема определено място и в изграждането на тъканите. При изследване на състава и свойствата на конското месо е установено, че то се състои от около 60% вода, 17% протеин, 17% мазнини и 4,5% минерални вещества. При младите кончета процентът на водата е значително по-голям.
Потребността на конете от вода зависи и от вида, състава и качеството на сеното. При хранене със сено от бобови растения (люцерна, детелина, грахова смеска) потребността от вода е по-голяма, отколкото при хранене със сено от естествени ливади.
Недостигът на вода се отразява върху апетита на конете и върху ефективността от усвояването на фуражите. Всичко това рефлектира върху нормалния растеж и развитие и върху работоспособността на конете. Питейната вода съдържа и различни минерални елементи: мед, кобалт, желязо, хром и други микро- и макроелементи. Така се регулират по естествен път потребностите от минерални вещества, които допринасят за нормалната обмяна в организма на конете.

Голямо значение при отглеждане на конете има режимът на водопой. Желателно е при наличието на подходящи условия конят сам да регулира потребностите от вода, като се използват автоматични поилки. При положение, че технологичният режим на отглеждане не позволява това, налага се през зимата конете да се поят два пъти дневно, преди да се заложи концентрираният фураж. През летните дни водата се дава най-малко три пъти през денонощието.

“Реферат по отглеждане и изхранване на конете” от Иван Гендов
Източник: www.pomagalo.com