Жестове и поведение на конете

Езикови жестове в поведението на конете

MichelleDennis03Когато човек се занимава и общува с конете най-важното е да може да разбира техния език. Ето някои общи езикови сигнали при конете и значението им:
Сигнали с ушите
Щръкналите уши – показва безпокойство.
Едното или двете уши са леко назад – това означава че конят слуша ездача си повреме на езда.
Помръдване и свиване – знак за стресиран кон, също е знак за объркване и смущение.
Свити назад уши почти сплеснати-знак за агресия.
Сигнали с очите
Затворени са при болка и умора.
Широко отворени са при страх.
Конят показва бялото на очите си когато е изплашен ядосан а може да се наблюдава и при много енергични коне.
Очите са полузатворени при спокойна почивка.
Сигнали с ноздри
При вълнение или страх ноздрите се разширяват,а при погнуса се набръчкват.
Сигнали с устни
Свити устни – показват напрежение.
Отпуснати устни – показват спокойствие.
Сигнали с врата
Тръскане на главата – странично тръскане предполага стрес.
Рязкото повдигане на главата показва раздразнение.
Навеждане на главата нагоре и надолу показва увеличение на зрителния обхват.
Зигзагообразно движение на главата – често срещано при коне отглеждани на затворено и това е знак за отегчение.
Кръгово движение на главата – конят стои като прави кръгови движения и това показва че е много стресиран.
Сигнали с опашката
Вдигната опашка – знак за вълнение, за намерение за игра при млади коне. Наблюдава се също когато жребец приближи кобила.
Отпусната опашка – знак за подчинение, знак за изтощение или че конят е болен.
Мятане на опашка – при пъдене на насекоми.
Когато мятането е първо настрани а после нагоре-надолу-показва че коня не е в добро разположение а е разтревожен и объркан.
Звукови сигнали
Пръхтене – знак за безпокойство и също знак че конят си почиства носа от прахови частици.
Цвилене – сигнал за защита да не го пришпорват.Варира по интензивност като това показва степента на тревога.
Поздравително цвилене- ниско и гърлено.
Цвилене при ухажване-продължително,ниско и равномерно.Издават го кобилите когато се приближи жребец.
Цвилене на майката – слабо и едвам доловимо за хората. С него майката вика кончето си.
Ръмжене – при страх или ядосване.
Сумтене и стенание – знак за изтощение,отегчение,прекомерно напрягане.
Удряне с копита по земята – наблюдава се при стресирани или отегчени коне. Някои коне ритат стените на конюшните като са отегчени.
Пъхтене – знак за добро състояние.
Тактилен – чрез допир
наблюдава се когато конете се срещнат- нос – нос и се използва от ездачите за да насочат коня и да го предупредят къде са.

На базата на тези сигнали се правят така наречените етограми чрез които може по- лесно да се разбере състоянието на коня.

Автор: Деница Игнатова