Прескачане на препятствия (конкур-ипик)

Прескачане на препятствия – конкур-ипик

zzzzz3454Прескачане на препятствия, или конкур-ипик се провежда на специален състезателен плац с 9 до 16 препятствия, подредени така, че за да ги преодолее всичките, състезателят трябва да прави завои. Пътят, който изминава ездачът с коня си, се нарича паркур и е дълъг около 500-600 метра. Според категорията на конкур-ипика височината на препятствията варира от 1 до 1,60 м, като при бараж може да се достигне и 2 м. Препятствията се правят така, че горната им част да може леко да пада – най-често бариери, прикрепени на куки, закачени на стойки.

Конете, които ще се тренират за прескачане на препятствия, трябва да бъдат по-масивни, с дълги шии, правилен екстериор, добре развита крупа и стави. Същевременно конете трябва да бъдат подвижни, гъвкави и спокойни. Като млади конете не трябва да преминават тренинг за надпрепусквания, защото той възбужда нервната система.

При груповия тренинг в коридорите се поставят ниски бариери, които те преодоляват, и с това още от най-ранна възраст в тях се развиват скоковите способности. Тренингът на конете започва като двегодишни, първоначалните препятствия не трябва да превишават един метър. Към високи препятствия се преминава към четвъртата година, а към най-трудните – едва към шестата година.

Най-добри резултати в прескачане на препятствия конете показват едва след шестата година, затова не трябва да избързва с тренинга и участието в състезания на големи паркури. Добре запазен конкур-ипичен кон може да се използва за състезания и до двадесетата си година. При първоначалната подготовка за прескачане на препятствия конят не трябва да прави повече от 10 до 15 скока дневно, като през следващите години се стига до 20-30. Наред със скоковете конете трябва да се обяздват, за да подчиняват на ездачите.

При конкур-ипика отделните ездачи преминават състезателния плац поединично. На всеки състезател се измерва времето, за което е изминал паркура от старта до финала. При събаряне на препятствие, спиране, заобикаляне или неподчинение на коня се отбелязват според изискванията на правилника съответно наказателни точки.

Има различни категории конкур-ипик: на време, баражен, щафета, ловно скачане и др. При отделните категории конкур-ипик състезателите се класират по различен начин. При конкур-ипик на време, ако двама или повече състезатели минат паркура без грешки или с равно число грешки, класирането се извършва по време. При баражния конкур-ипик при аналогичен случай – без грешки или равен брой грешки на двама или повече състезатели – се провежда бараж, като състезателите скачат отново част от препятствията, които се повдигат с по 10 см.

Конкур-ипикът (прескачане на препятствия) е най-динамичната, най-интересна и най-масова дисциплина на конния спорт. В тази дисциплина много добре се представят източнобългарските и плевенските коне.

Много добри резултати при прескачане на препятствия показват и кръстоските на чистокръвни ездови жребци с дунавски кобили.

Фотограф: Нина Николова
Статия: http://agrosaveti.com