Екипировка за езда и амуниция

Екипировка за езда и амуниция

P6067557Седло – Според назначението си различаваме строеви, английски (леки), жокейски и волтижировъчни седла. Всичките (с изключение на волтижировъчното) се различават по големина, а направата му е една и съща.
Седлото се състои от следните части: 1) ленчик, 2) живец, 3) кожена покривка, 4) две възглавници под полиците, 5) две кожени крила, 6) две кожени основи заедно с подстегите, 7) два носача на стременниците.
Към седлото има следните принадлежности:
Опас – служи да прикрепя седлото към гърба на коня. Състои се от ленени или памучни върви, наредени наред и съединени с уплитане на 2-3 места, образуващи широчина 11-12 см. Накрая има две преждила, съединени посредством уплитане.
Стременници – направени са от специален бланк, широки по 3 см. На единия край имат пришити по едно желязно двойно преждело, а към другия край са пробити ред дупки, отстоящи по на 4 см една от друга.
Стремена – направени са от желязо или месинг. Стремето се състои от набраздено основание и дъга. Средата на основанието на някои стремена е изрязана и се образува една продълговата празнина. На най-горната част на дъгата, която е приплесната, има направена дупка, през която се прокарва стременникът.
Потник – дълъг според седлото, направен от вълнен пласт. Служи да не се набива конят и да поема потта му.
Нагръдник – служи да държи седлото и не му позволява да се измества назад, когато конят се движи по разнообразна местност.
Юздечка – състои се от оглавие, трензелка (удило) и поводи.
Оглавие – състои се от надтилен, надчелен, презносен, подбраден, подганашен и страничен ремък.
Трензела (удило) – представлява две железни дъгообразни колена, вътрешните краища на които свършват със закръглени гривообразни споени дупки, вкарани подвижно една в друга. Външните им краища завършват с удебеления, снабдени с дупки, през които са прокарани две споени гривни. На същите гривни се закачат оглавието и поводите. Трензелката по дължина е според широчината, а по дебелина – според чувствителността на устата на коня.
Поводи – кожен ремък, закачен за халките на трензелката и служещ за държане от ездача и управление на коня.
Мундщук – той се състои от юздечен оглавник, мунщучен оглавник, мундущни и трензелни поводи, мундщучно и трензелно удило и цепочка (верижка).
Мунщучно удило – състои се от кобилица и два лоста, които са неподвижно съединени с кобилицата. Средната част на кобилицата е направена във форма на дъга, лежаща в една плоскост с лостовете на мундщука.

img_13421Юзда – Юздата се служи за управление на коня и се поставя върху главата му.Тя се състои от оглавник, желязно удило и поводи.Оглавникът е направен от ремъци от кожа, които носят наименованието на тази част от главата на коня, върху която лежат(презносен, тилен, страничен, подбраден ремък и др.)Дължината на ремъците може да се регулира чрез катарами, които най-често са по страничните ремъци.Така оглавникът напълно прилепва и е удобен на коня.
Желязното удило е 2 вида – мундщучно и трензелно.За напредналите ездачи и спокойни коне се използва мундщука.Това е непречупено желязо отстрани с лостове.Въздейства чрез дебелината на удилния лост и големината на извивката му, която осигурява свободно място за езика.Дължината на страничните лостове и съотношението между горната и долната им част също определя силата на въздействие.Към мундщука може да има и желязна верижка наречена цепочка.Тя се закопчава на страничните лостове.
Трензелата представлява пречупващ се лост острани с две странични халки, за които се прикрепят поводите. Трензелата може да бъде обикновена, “Д”-образна или със странични ограничители. Дебелината на трензелата влияе върху натиска и управлението на коня. Дебелата трензела е по-безболязнена, а тънката е по-болезнена за животното.
Трензелата и мундщука се свързват с поводите чрез страничните халки.
Поводите могат да бъдат изработени от кожа или плат, като се закопчват за страничните халки на желязното удило. Има и няколко други вида удила, които се използват по-рядко-пелхама, бозал, хакаморе. Хакаморе и бозал са средства за заюздване без неприятното желязо в устата. Те действат върху носа на коня.

Снимки: Конна база Адгор