Ранчо “Ел Пасо”

Ранчо “Ел Пасо”

Обширните поляни, покрити с ароматни билки, където повеят на вятъра прелива в гласовете на птиците, простора на небето се слива с меките южни склонове на Витоша, с далечните зелени хребети на Верила и заснежената Рила – тук  където планината плавно се спуска и преминава в равнина  намерихме долчинка през която тихо шуми ручей. В близост до Ковачевци се намира ранчо “Ел Пасо”.

.

Коне в ранчото са главно American Paint Horse и Quаrter horse

Ранчо “Ел Пасо” предлага:
Консултации и съдействие при покупка на коне, отглеждане на коне, обучение на коне, развъждане на коне, внос на коне…
Ортопедично подрязване на копита на коне, лекуване на различни деформации на копитото и изготвяне на цялостна система за лечение на коне с проблемни копита.

Обучение за начинаещи и напреднали.
Лицензирани уроци по уестърн езда, рейнинг, кътинг и всички уестърн дисциплини.
Планински преходи в Рила и Витоша.
Почасова езда.
Продажба на американски породи коне.
Пансион за коне.
Обучение на коне.
Работа с проблемни коне.

www.elpaso.bg