Заслужете уважението на коня

Заслужете уважението на коня

Аз започнах да пиша тази статия, като си представях агресивни, неуважителни и упорити коне. Въпреки това трябва да знаете, че всеки кон трябва да усвои уроците, за който ще говорим. Почти всеки кон прави всички тези крачки още от първите дни на нашето общуване, независимо дали намирам в него поведенчески недостатъци или не. Това създава доверие, уважение и висока степен на послушание при конете, който ние обучаваме.

Избягвайте физическото наказание! Аз използвам подобни наказания само при най- опасни ситуации и наистина агресивни коне. Иначе винаги използвам само меки и прости методи на обучение, за да накарам агресивният и непокорен кон да направи първите си крачки към това да се превърне в добър приятел и наш съюзник.

Много хора ме питат: „Каква команда давате на конете, за да престанат да се хапят?”Всъщност не съществува команда за задържането на коня. Един метод, ако работи на даден кон, може да не проработи на друг. Но най-важното е да запомните, че всяка команда, която използвате трябва да е последователна.

Направете следващите упражниния от земя (правете ги последователно и не преминавайте към следващото, докато конят напълно не е усвоил предишното). Тези упражниения не са само против лошо поведение, а са за да заслужите уважение и послушание.

1 Крачка.

Бъдете дружелюбни /аналог на Дружелюбната Игра при Пат Парели/. Всеки път когато имате възможност почесвайте коня и му показвайте безграничната си любов. Така конят ще разбере, че да се намира около вас е доста приятно. Ако докато галите коня попаднете на място, на което му е неприятно- отстъпете, но леко и последователно отново се връщайте към мястото. Когато конят е съгласен да го милвате с ръка, започнете да използвате различи предмети- въже, седло и тн…всичко което няма да му причини болка.

2 Крачка.

Научете коня да отстъпва на натиск. Тази крачка може да отнеме време. Аз съветвам да се започне с натиск по врата, за да накарате коня да отпусне глава. Изключително важно е да не отстъпвате от натиска, докато не получите правилен отговор. При първия опит може да настоявате няколко минути, но след няколко отстъпки, конят ще разбере принципа. Когато научите коня на това, можете да премините към рамото, бедрото, краката, носа- всяка част на тялото. Всеки ден работете над това. Това ще ви е от ползва в много ситуации.
Количеството на опитите ще премине в качество. Това е може би най-дългата крачка при обучението, но се явява и добра проверка на търпението. Това е основополагащо упражнение. Все пак конете
използват физическия натиск за установяване на доминиране помежду си. Ако кон А бутне кон Б и той отстъпи, това означава, че кон А успешно е дал да се разбере, че той е главния. След това кон Б започва да уважава личното му пространство, само ако кон А се държи последователно.

3 Крачка.

Редувайте Крачка 1 и 2. Всеки ден отделяйте по 5 мин. За повторение на упражненията. Ето пример какво правя аз: започвам с дружелюбно почесване по рамото. След около 10 сек., спирам и напискам с края на пръстите по рамото, молейки да отстъпи. В момента, в който това се случи, аз спирам с натиска и преминавам отново към почесването. Повтарям същото с различни части на тялото в течение на 5мин. Правете това и ще имате насреща си отзивчив и уважителен кон!

4 Крачка.

Научите коня да отстъпва по команда. Това е първата крачка да го научите да уважава вашето пространство. Застането на метър от коня, с лице към него, държейки въженцето в дясната си ръка. Трябва то не не провисва, но не бъде опънато. Ако конят спокойно стои или направи друго, освен да отсъпи назад, залюлейте въжето по-силно. В началото естествено ще люлеете с голяма сила, но не спирайте, докато конят не отстъпи. Ако започне да се бунтува прекратете за малко, успокойте го. Повтаряйки упражнението ще постигнете отстъпване само с посочване на пръст ( всичко зависи от това колко ще работите над това)

5 Крачка.

Дайте на коня да разбере, че може да се намира във вашето пространство само при следните условия: трябва да се държи уважително и да не навлиза във вашето пространство без покана. Започнете като застанете пред него, залюлеете въжето ( заплашите с пръст, зависи на кое ниво вече отговаря) и помолете коня да отстъпи поне на 3 метра( можете да използвате корда). Ако конят започне да се приближава без покана, отново го отпратете на 3 метра. Продължавайте докато той спокойно не стои на исканото разстояние. Изпитайте го като се обърнете или отстъпите назад. Той може да помисли, че вече може да се доближи, но тогава пак му обяснете, че без покана това не става.

Когато конят докаже, че може уважително да се държи на разстояние, можете да му дадете знак да навлезе във вашето пространство. Правете това докато се добиете до идеални резултати.

Ако конят започне съвсем да не уважава пространството си- отпратете го, но по-агресивен начин, ясно да заявите своята позиция. Още не съм срещала кон, с който този метод да не работи. Не очаквайте конят ви да научи упражненията за един ден и да е ангел на следващия. Конете се учат само чрез повторение, то трябва да стане част от вашата рутинна работа, за да може да се усвои на 100%.

6 Крачка.

Постарайте се да предвиждате лошото поведение на коня и да го карате да върши нещо друго. Той не може да извършва няколко неща едновременно. Така, че дайте команда и отвлечете вниманието му към себе си. Когато се държи добре му дайте почивка от вашите команди. Така конят ще разбере, че когато се отвлича от вас бива натоварен с работа и ще прекрати с непослушанието!

Автор: Cheryl McNamee-Sutor
Перевод: Ренета Томова
www.taborahorses.com