Асоциация на породите Плевенски кон и Гидран

Асоциацията за възстановяване и развитие на породите Плевенски кон и Гидран в България е сдружение с нестопанска цел, създадено с цел опазване, съхранение и възпроизводство на  коне от породата „ГИДРАН” в страната чрез поддържане и увеличаване на /популацията/ единиците коне от тази порода в България.
.

На общо събрание на Асоциацията проведено на 02.09.2009 г. след като се отчете  критичното състояние на популацията на Плевенската порода коне е взето решение сдружението да разшири своята дейност в насока за възстановяване и развитие на тази порода коне. Общото събрание прие ново име на Асоциацията, която занапред ще се нарича „Асоциация за възстановяване и развитие на породите “ПЛЕВЕНСКИ КОН” и “ГИДРАН”.

Асоциация за развитие на порода Гидран в България
Адрес: Бул. “Черни Връх” №100, София 1407, България;
Телефон: (+359) 898 447132;
Факс: (+359) 2 936 05 46;
Е-mail: office@gidran.com

www.gidran-bg.org