Асоциация за развъждане на Англо-арабска порода коне

Асоциацията за развъждане на Англо-арабска порода коне в България обединява на доброволен принцип собствениците на коне от породата Англо-араб в България;
Работи за запазване и усъвършенстване на генетичния потенциал на конете от порода Англо-араб в България;
Подпомага усилията на своите членове за повишаване на икономическата ефективност от развъждането и производството на коне от породата Англо-араб в България.

град: Примерен,
улица: Примерна N 40
телефон: 123 456 789
факс: 123 456 789
e-mail: arab@horsesbg.com

www.anglo-arab.horsesbg.com