Изложба на снимки и събития „Коне и хора”

Изложба на снимки и събития „Коне и хора”

На 24 февруари 2011 г. от 18:30 ще се проведе първата по рода си изложба на снимки и събития „Коне и хора”. Мястото е Обреден дом – Красно село (София, бул. „Цар Борис III” 41). Събитието се организира от широк кръг любители на конете, а основната му цел е да се представи многообразното присъствие на конете в нашия живот, усещането за радост и свобода, което дава контактът с тях, както и благоприятното им въздействие върху хората от всички възрасти.

Събитието ще включва изложба, на която ще бъдат представени множество снимки от професионалисти и любители фотографи, както и презентации, демонстриращи почти всички възможни роли на конете в живота ни през 2011 година. Презентациите и разказите ще бъдат водени от участници и организатори в дисциплините и преходите.

Програма на презентациите:

  • Деца и коне
  • Общуване с коне. Обучение на коне и хора (Езда и дисциплини; Спортна езда; Ендюранс; Уестърн)
  • Обучение и работа с коне (Естествени взаимоотношения с коне; Пътя на коня и лъка; Каскадьори; Джигитовка; Тежковози)
  • Събития с коне 2009-2010 г. (По пътя на Ботевата чета; Преход Ком – Емине; Преход Мадарския конник; Преход Мургаш; Коне, море и планина; Модно ревю с коне).