Aнатомични седла Barefoot

Седлата Barefoot® са разработени от д-р Сабине Улман, конен физиотерапевт от Германия. След години работа с коне, чиито гърбове са чувствителни към седла, тя решава да използва своите знания и да разработи собствена линия висококачествени седла.

Седлата Barefoot® са гъвкави, меки, много леки и прилягат към гърба на коня във всички посоки. Те са изключително флексибилни и се движат заедно с коня много по-добре, отколкото обичайните седла с дървена основа. Движенията на коня са спокойни и свободни, защото поради липсата на дърво, прилягането към гърба е отлично и предният лък на седлото Barefoot® се движи заедно с коня. Липсата на напрежение под задния лък облекчава дори конете с къси и плоски гърбове. Седлото Barefoot® е стабилно върху гърба на коня, дори когато конят е с кръгъл торс и ниска холка. Най-после има седла и за коне с различна структура. Не са необходими повече проби и нагаждания. Има Barefoot®.

Седлата Barefoot® осигуряват много плътен контакт с коня и помагат, както на конете, така и на ездачите да решат проблема с болката. Много ездачи се освобождават от нея, защото седлата са наистина меки и облекчават друсането, натоварващо гърба на ездача. Начинаещите ездачи се учат да почувстват ритъма и благодарение на Barefoot® намират баланса много лесно. Затова седлата Barefoot® са изключително подходящи за тренировка, но също така и за терапевтична езда. Опитните ездачи се наслаждават на иначе непостижим контакт с коня. Barefoot® обещава на Вас и Вашия кон комфорта, за който винаги сте мечтали!

Barefoot
гр.София 1172
ж.к. “Дианабад”
ул. “Крум Кюлявков” 15
Тел.: 0889 57 27 48, 0889 89 06 31

www.barefoot-bg.com