Да научим коня да пристъпва встрани

Клинтън Андерсън: Да научим коня да пристъпва встрани, езда,

Целта на това упражнение е да научим коня си на страничното пристъпване с цялото си тяло, когато му бъде подадена команда с крак. Това движение помага на коня да освободи гръдния си кош, рамената и задните части. Научава го на ритмично и последователно движение на краката, без да използва бедрените си мускули за да се оттласква напред. Ако научим коня да извършва „страничното пристъпване” ще можем да се възползваме от пълните му възможности.

Използването на краката ни за страничнотото пристъпване ни дава възможност по-лесно да управляваме коня си. Прави коня много по-лесно контролиран измежду добитък или трафик, включително и при подготовка за остри завои.

Първата стъпка от урока е да насочите коня си срещу ограда или стена. От тази позиция накарайте коня директно да стъпи встрани. Тогава той ще започна да отстъпва назад, но инерцията, образувана от това трябва да се използва и насочи по продължение на оградата, като коня се движи перпендикулярно.

След това го оставете да си почине и му дайте награда. Повторете упражнението няколко пъти, след което започнете и на противоположната страна.

Как да извлечем най-много и най-доброто от този урок?

  • Няколко пъти седмично практикуване на урока, в оградено пространство и подходяща настилка. Винаги трябва да сте спокоен и търпелив, дори и когато конят греши.
  • Преди урока винаги разходете коня си, за да изхаби ненужната енергия.
  • Трябва да бъдете сигурен, че конят ви се чувства удобно с амуницията за езда по него.
    .

Вървейки успоредно на ограда, поискайте от коня си да отпусне краката си. Това става като дръпнете повода от страната на оградата и насочвайки носа на коня към нея.

.

.

.

След това с крака от страната на оградата леко натиснете коня и дръпнете крака си назад, за да го накарате да обърне задната си част и да застане перпендикулярно на оградата. Ръцете трябва да са спокойни а другия крак неподвижен.

.

.
.

Когато направите това, придърпайте крака, с който давате команда напред до средата на гръдния кош. Другия крак трябва да го отделите от коня и да освободите повода от тази страна.

.

.

.

Конят би трябвало да тръгне на една страна, а не с предницата си или задницата си. На тази снимка главата на коня е леко по-напред от задницата, затова е нужна корекция, което става с подръпване и на двата повода.

.

.
.

Сега конят вече е изправен. В началото искайте само по една стъпка, тогава отпуснете поводите и го оставете да почива, което действа като награда. Тогава повторете всичко като прилагате по 2 и евентуално по 3 стъпки.

.

.
.

Езика на тялото: Когато давате тази команда, трябва да използвате тялото си за максимален ефект от упражнението. Ако вървите надясно натиснете с лявото си бедро, което сподпомага движението на коня. Също така ако се движите на дясно, десния крак и повода трябва да са свобони.

.

.

Превод за сайта „В света на конете“: Ангел Радев
Източник: www.equisearch.com