Уестърн дисциплини – Стиър Рестлинг

Уестърн дисциплини – Стиър Рестлинг (Steer Wrestling)

В историята хващането на млади бикове не е била част от ежедневието в ранчото. Всичко започва през 1930 година, като за инициатор се счита Бил Пикет, който е известен с това, че е повалил избягало биче, като го е съборил на земята с голи ръце. Така всъщност и възниква идеята за този вид състезание. Версиите за тази история са няколко, като една от тях гласи, че идеята му дошла след като гледал как кучета спирали по-дивите добичета в стадото.

Стиър Рестлинг е родео състезание, в което каубоия галопирайки настига млад бик, изравнява се паралелно с него след което скача от коня върху бика сграбчва го за рогата спира го и го тръшва на земята. И четирите крака на бика трябва да са обърнати в една  и съща посока.  За повечето хора концепцията изглежда доста сложна, но всъщност правилата са прости.

Това е една от най трудните уестърн дисциплини, каубоят които се бори с бика е само част от отбора. За да бъде един отбор успешен, трябва да има кон, специално трениран за тези условия, както и още един състезател, който язди от другата страна на бика, чиято работа е да насочва бика в права посока и да не бяга от другия състезател – наричан „hazer”. Ако той не си върши правилно работата животното може да спре, да се отклони, наведе, избяга, което означава, че ездачът няма да може го хване и опита ще бъде неуспешен. Често се случва двамата да си сменят ролите по време на състезание.

При стартирането на участниците и двамата каубои излизат от двете страни успоредно на бика. Те стартират от различни боксове, пред които има опъната лента, наречена бариера, която се пуска, след като бика е излязъл от своето убежище. Състезателите не бива да късат бариерата, тръгвайки рано. Тя просто дава преднина на бика, осигурявайки честно състезание за всички участващи. Ако пък ездача скъса бариерата, наказанието е добавяне на 10 секунди към общото му време.

След като всичко е приготвено, бикоборецът кима с глава, давайки сигнал да пуснат бика. Той трябва да язди вдясно от бика, да скочи от лявата му страна и да го хване за рогата, да го спре, използвайки тежестта на тялото си. Някой състезатели използват краката си като спирачка, за което им помага инерцията предоставена от коня, завъртат главата на бика и така го спират. За да бъде един опит сполучлив бика трябва да лежи на една от двете си страни, с крака сочещи в една посока. Във всички други ситуации опита е несполучлив. Възможна е корекция, но това естествено губи време.

Понякога плановете се объркват. Ако ездача не хване бика, падне или пропусне, ще бъде наказан с „no time” – буквално преведено „без време”, означава че опита е несполучлив. В някой краища съдиите позволяват на ездача да се качи на коня си и да опита отново, но това се случва много рядко. Победител е този, който събори бика за най-кратко време.

Превод за сайта „В света на конете“: Ангел Радев
Автор: Меган Кингсли