Да се презастраховаме от сраха

Да се презастраховаме от сраха – от Пат Перели

Уплахата и мигновенната й реакция на тялото- това е защитен механизам дарен на хора и животни от Природата. Дайте да разгледаме следващата ситуация (дори тя да ви се види малко парадоксална)

Тъмна нощт. Тъмна гора. Вие сте малко дете и вървите хванати за ръка с вашия баща. Изведнъж от храстите идва рязък шум. Баща ви потрепва, подскача на място, след това се обръща и се опитва да разгледа какво го е изплашило, силно стискайки при това вашата ръчичка, а сърцето му бие в ужас. След секунда се оказва, че шума е от малко зайче. Едва сега бащата забелязва, че детето му е изпаднало в ужас и започва неумело да го утешава, уговаряйки го да влязат заедно в храстите и да се убедят,че това е само зайче.

А сега ви предлагам алтернативен сценарий. Сцената е същата. Храстите потрепват застрашително, но вашият баща не се страхува и не се отклонява от пътя си, като
продължва спокойно да разговаря с вас. „Хайде, малкия, това е навярно само зайче, излязло да се поразходи”, държейки ви уверено за ръката.

С кой от двамата бащи бихте тръгнали през нощта в гората? А ако си представим, че ролята на бащата играе ездачът, а тази на детето конят…..

В табуна има алфа лидер (кон със силно изразени доминиращи черти в характера), всички негови подчинени го изслушват и разпорежданията му незабавно. Ако вземем за пример коне на разходка, тогава спокойствието на животните ще се обуславя от увереността на по-главния кон. Ако „вождът” е спокоен, няма защо да се паникьосват- да следи за възможните заплахи е работа, която всеки лидер поема автоматично, заедно с чина си на старши в групата. Единствения начин да се справите с пристъпите на неконтролируем страх, е да станете за коня си умен и
спокоен лидер.

Основните грешки на ездачите в отношението им с плашливи коне са:
1. Наказване на изплашения кон с вик
2. Загуба на фокус

Давайте да се разберем добре, затова се спирам подробно на тези две понятия: разум и фокус.

Разум.
Забравете човешкото си мислене и мислете като кон. Конят е животно жертва, именно страха му помага да оживява. Не трябва наивно да мислите, че конят ви е смелчага. Наказанието не помага, защото конят не разбира защо го наказвате и наранявате. Той се опитва да избяга от това което го плаши до смърт, а в същото време друг един хищник-човека, на гърба му, започва нещо да иска и да го тормози. Вие как мислите-лесно ли е да се успокоиш в такава ситуация? Изхода се крие само в добрата подготовка.

Обикновенно ездачите мислят, че подготвения кон е този, който непрекъснато е въртян на корда. Животните се измарят и нямат сили да избягат. Това не е изход! За да подготвите коня си за работа под седло е добре да играете „ Седемте Игри”. Те се базират точно на тези движения, който демонстрира лидерът в табуна. Алфа-лидера кара подчинените си да го заобикалят в кръг и да отстъпват мястото с най-зелената и вкусна трева. При това по-слабия кон му отстъпва и при всичко друго-влиза в тясно място, само заради това, че така е поискал лидера. Ако вие сте в тази роля- конят ви ще изпълнява всичко. Но не забравяйте и за отговорностите на този пост- не си позволявайте уплаха. Във всяка ситуация вие трябва да сте спокойни и съобразителни- тогава конят ви ще разчита на мнението ви.

Лидерството се заваюва само от земя, а не от седлото. Играйте в игрите и си спечелете доверие и уважение. Колкото по-резултатни бъдат игрите ви, толкова по-лесно ще изглаждате разногласията помежду си. А когато уважението е вече завоювано- изпитайте здравината му. Предложете на коня си(именно предложете, а не накарайте) да мине редица малки тестове: прекрачете препятствие, минете под ниски клони, влезте в каравана, спокойно реагирайте на пръчка със завързана торбичка и тн. Ако минете всички тестове- уверено сядайте в седлото.

Фокус.
Това е вашият най-главен съюзник при ездата. Когато конят се плаши, неговият фокус на страшното място, работи против вас. Това произлиза от това, че конят не ви счита за лидер и се готви самостоятелно да се бори за живота си. Вие трябва да отвлечете вниманието на коня, да го разфокусирате от източника на страха, най-добре е да изберете точка отпред на коня, някъде сто метра от носа му. Това му дава увереност, че лидера не обръща никакво внимание на това, което го плаши и му предлага да върви напред в конкретна посока. А след като лидера не се
страхува, защо трябва той да е уплашен? Помните ли примера с детето и неговия баща? Най-голямата грешка на ездача е да убеди коня, че там няма нищо и да го насочва към страшния обект. Престанете да мислете като човек, защото рискувате никога да не разберете коня си, с неговия характер и действия на жертва!

Не трябва да насочвате вниманието( и вашето и това на коня) към страшното нещо. След като не заслужава внимание-значи не е страшно!Ние всички искаме конете ни да са надеждни, силни, смели, но това се постига само с наша помощ. Конете непременно ще оправдаят нашите очаквания, ако има дадем добър пример.
Ето защо аз винаги казвам: С коня трябва да играем, а да работим трябва над себе си!

Автор: Пат Парелли
Превод: Ренета Томова
www.taborahorses.com