Да управляваш коня с една ръка

Да управляваш коня с една ръка

photogall-2Да си управляваш коня с една ръка или основни положения и команди при обучението и работата с поводи ако яздиш уестърн  .

Една от най-характерните черти при уестърн ездата е работата с поводи, особено работата с една ръка, която е задължителна за всеки добре обучен кон. За да се постигне тази цел командите могат да се разделят на две:
– подготвителни команди, при които се работи и с двете ръце и
– същинска работа на една ръка.

1. Работа с вътрешен (директен или пряк) повод при завиване

Поводите се държат с две ръце, вътрешния повод (например десния) се придърпва към бедрото, давайки посока на движение в същото време с външния повод (левия) се допира врата на коня.

Чрез това упражнение се постигат две цели: първо – коня се учи да завива в желаната посока (в случая дясно) и второ – допирането на външния повод до врата на коня поставя  началото на работата с една ръка.

От особена важност е да се усети момента, в който коня започва да подава в желаната посока – чрез отпускане на напрежението коня бива възнаграден.

Същото упражнение се извършва и в другата посока (лявата).

Многократните повторения на това упражнение, съпроводени с мигновено отпускане на поводите спомагат коня да реагира и на най-слабите команди.

2. Едновременна работа с двата повода при спиране (директно с две ръце).

Поводите се държат с две ръце, двата повода едновременно се придърпват леко назад и нагоре, достигайки височината на рога на седлото. Напрежението се отпуска в момента, в който коня реагира правилно на командата (забави или спре напълно).

Като продължение на същото упражнение може да се поиска от коня да върви назад, като в този случай поводите се придърпват малко по-високо и се задържат до момента, в който коня не започне да върви назад.

3. Повдигане на вътрешния повод (директен).

Поводите се държат с две ръце, десния повод се повдига нагоре към гърдите като същевременно левият повод се отпуска, за да може коня да завърти главата си на дясно и на горе .

Целта на тази команда е не толкова завиването на коня на дясно, а по-скоро при вече започнало движение на дясно (например езда в окръжност) да се преразпредели баланса на коня от дясно на ляво, като по този начин се  предотвратява пропадането на дясното рамо.

4. Същинска работа на една ръка с един повод (външен, индиректен повод).

Поводите се държат с една ръка, допирайки с левия повод врата на коня той завива на дясно. Резултатът се дължи на изработения вече условен рефлекс, при който коня знае че след допиране по врата с външния ляв повод трябва да се завие на дясно (описано по-горе в упражнение номер едно). По време на преходния период към същинската работа на една ръка  може да се наложи подпомагане с вътрешния  повод до окончателното затвърждаване на условния рефлекс.

След достатъчно упражняване коня се научава да изпълнява не само завои но и окръжности, осморки, спинове, резки обръщания и спирания на една ръка..

Какво е препоръчително да не се прави:

1. В никакъв случай не трябва да се „виси” на устата на коня. Напрежението, което се създава в устата на коня трябва да се отпуска  мигновено, след като коня изпълни исканата команда.
2. Препоръчително е работата да се подпомага с другата ръка докато не се създаде траен рефлекс на коня.
3. Процесът на обучение е дълъг и е хубаво да се отдели достатъчно време, подхода при всеки кон е индивидуален.
4. При работа на една ръка тя не бива да се прехвърля от другата страна на рога на седлото (осевата линия на коня).

Статия: western.bg
Снимки: Конна база Адгор