Как да яздим безопасно в манежа

Правила за поведение и безопасност по време на езда в в ограден манеж или арена

Ездата в закрит манеж може да е единствената ви възможност при лошо време, или да е удобно място за обучаване на коня с минимум отвличане на вниманието. Във всеки случай, дайте своя принос, за да направите ездата с другите приятна и безопасна.

.

.
.

.

Правила за поведение
• Ляво рамо към ляво рамо: Ездачите трябва да се стараят да яздят в една и съща посока. Ако това не е възможно, тогава трябва да се прилага правилото „ляво рамо към ляво рамо” (в някои европейски страни яздят с дясно към дясно рамо).
• Бавно от вътрешната страна, бързо от външната: По-бавните ездачи трябва да яздят по вътрешната пътека, включително и тези, които упражняват неща като латерална работа и т.н.; ездачите, които работят на по-бърз ход (като галоп) трябва да остават на външната линия.
• Обявете намеренията си: Казвайте на другите ездачи какво възнамерявате да правите: напр. “минавам ти отляво”, “скачам трето препятствие”, “напускам манежа”, “влизам в манежа” и др.
• Никакво кордиране: Никакво кордиране, докато наоколо се язди.
• Възсядайте встрани от пътеката: Качвайте се и слизайте от коня във вътрешността на манежа – не на пътеката.
• Работете заедно: Ездачите, които ползват манежа, трябва да вършат сходни неща (напр. прескачане или манежна работа), ако е възможно. И макар, че правилото е „ляво рамо към ляво рамо”, подразбира се, че това не винаги е изпълнимо. Бъдете великодушни по отношение правото на път.
• Давайте знаци на коня си тихо: Гласовите команди, като цъкане и др. за подсещане на коня, трябва да се правят тихо и далеч от другите коне. Случайното подсказване на коня на друг човек, докато яздите покрай него, би могло да причини проблеми.
• Старайте се да не прекъсвате уроците: Опитвайте се да планирате ездата си за време, когато манежа не се използва за уроци. Ако трябва да яздите по време на урок, старайте се да не пречите.
• Разчиствайте: Почиствайте манежа след употреба. Събирайте фъшкиите, прибирайте препятствията, учебните бариери и пилони. Оставете ги по начина, който сте ги намерили или по-добре.
• Следвайте изложените правила: Повечето собственици на манеж имат окачени на видно място правила. Спазвайте ги.

Безопасност
• Спазвайте дистанция от една конска дължина: Не се тълпете около други ездачи и спазвайте поне една конска дължина разстояние между вас и коня отпред. Това ви държи на безопасна дистанция в случай на ритане. Също така, когато има ездачи, работещи по външната и вътрешната пътека, оставете достатъчно пространство за минаване, така че единият кон да не може да ухапе или ритне коня на другата пътека.
• Не пушете: Пушенето в конюшнята или манежа крие опасност от пожар.
• Всички коне трябва да са под контрол: Не бива да има никакви свободно пуснати коне в манежа, докато другите яздят.
• При спешни случаи: Разберете къде е най-близкия телефон, номер за спешни случаи и аптечката за първа помощ.
• Не позволявайте бягство на коне: Дръжте всички врати и порти затворени. Някой кон би могъл да хукне през отворена врата към конюшня с нисък таван или надолу по алеята, и да се нарани.
• Бъдете съзнателен: Проявявайте уважение, ако някой друг има проблеми с коня си, язди млад кон, или пък е начинаещ или плах ездач.
• Давайте право на път: Бъдете великодушни и давайте предимство, дори и да не е технически коректно.
• Не яздете сами: Яздете с приятел, особено при прескачане на препятствия.
• Не оставяйте да замръкнете: Бъдете наясно, че при буря през нощта могат да се случат повреди в електрозахранването. На някои видове манежно осветление може да отнеме дълго време за да светне, след като електричеството е спряло, оставяйки ви в пълен мрак.
• Винаги яздете безопасно: Носете каска (тока) и подходящи ботуши, и яздете под контрол.
• Не заставайте на пътя: Зрителите трябва да стоят от външната страна на манежа,а не покрай пътеката.
• Канете кучетата след ездата: Без кучета на манежа при конете и ездачите! Повечето собственици на конюшни не приветстват кучетата на други хора, така или иначе.
• Шумни врати: Съобщавайте, когато се каните да отворите плъзгащи се врати, тъй като някои коне може да се уплашат от звука. Дайте възможност на ездачите да се подготвят.
• Опасност от лед и сняг: Знайте, че ако има сняг или лед на покрива, той често се плъзга надолу, създавайки плашещ шум. Някои коне може да се изплашат от това.
• В случай на спешност слезте: Ако ездач падне и конят остане свободен, всички ездачи трябва да слязат.

Източник: horses.about.com
Автор: Катрин Блоксдорф
Превод: Д. Христова