Kонните надбягвания

Kонните надбягвания

БЕГОВИ КОНЕ

Няколко породи коне се използват в различните дисциплини на хиподрумните надбягвания, но безспорно най-значимата от тях е Чистокръвният Английски кон (Thoroughbred). Наричат го „господаря на пистата“. Той е създаден през 18ти век в Англия чрез кръстосване на арабски и туркменски жребци с местни работни кобили от лек тип. Като най-пригодена за висока скорост, не е чудно че тази порода намира и най-широко приложение в надбягванията. Всички съвременни чистокръвни английски коне произхождат от трите жребеца внесени в Англия в края на 17ти – началото на 18ти век: Byerley Turk, Darley Arabian и Godolphin Arabian

Като екстериор чистокръвния кон е висок, от олекотен тип, елегантен и пригоден най-вече за високоскоростни надбягвания въпреки че намира широко приложение и в класическите дисциплини на конния спорт. Други породи които се използват в надбягванията са Чистокръвните Арабски коне – в гладкото бягане и ендюранса и конете от Рисисти породи – в надбягванията с двуколки.

ХИПОДРУМИ

Хиподрумите са модерни съоръжения за провеждане на конни надбягвания. Термина хиподрум има гръцки произход, от хипос -кон и дромос – писта. Освен писта хиподрума предлага и всички необходими условия за провеждане на състезанията – конюшни, предстартови падоци, ветеринарни центрове, административна част и др. По-долу е дадена схема за организацията на хиподрум

Остовните хиподрумни (Рейсинг) дисциплини са:

ГЛАДКО БЯГАНЕ – провежда се на различни дистанции, както за Чистокръвни Английски, така и за Чистокръвни Арабски коне.

НЕШЪНЪЛ ХЪНТ ДИСЦИПЛИНИ – Те включват няколко разновидности на надбягвания с препятствия като Хърдъл Рейсинг, Стипълчейз, Пойнт ту пойнт и други.

НАДБЯГВАНИЯ С ДВУКОЛКИ – Това са бягания за коне от рисисти породи, впрегнати в двуколки. Характерното за тях е че конете не галопират а бягат само в тръс.

Въпреки голямото разнообразие от дисциплини общото е че всички те са различни разновидности на бягане, провеждано на писта. Това ги отличава от класическите дисциплини на конния спорт като Прексачане на препятствия, Обездка, Всестранна езда, Ендюранс и др.

КОЙ КОЙ Е В СВЕТА НА КОННИТЕ НАДБЯГВАНИЯ

СОБСТВЕНИК

В съвременния свят притежанието на бегови кон вече не е привилегия само за елита, както е било по-рано. С превръщането на бяганията в индустрия все повече хора инвестират в бегови коне. Голяма част от собствениците са просто любители на надбягванията и поверяват грижите за конете си на професионални треньори. Собственика обаче е човека който решава какъв тип кон да си купи, в какъв вид състезания иска да участва, на кого да повери подготовката на коня и най-вече колко скъпа инвестиция може да направи. Независимо че за инвестицията си може да ползва услугите на консултант (обикновено треньора), за да вземе правилните решения се изисква собственика също да има поне основна грамотност в тази материя.

ТРЕНЬОР

Треньора е този на когото е поверено настаняването, професионалните грижи за коня, тренировките и първоначалната преценка на качествата му. Тази отговорност изисква от него перфектна подготовка и квалификация, стабилна и уравновесена психика по време на работа и добро отношение към конете, както и умение адекватно да анализира резултатите от тренировките и да си прави коректни изводи и правилна програма за по-нататъшната работа. Треньора определя най-подходящата тренировъчна програма за всеки кон, възлага на жокеите конкретната работа за деня, наблюдава и анализира изпълнението и. У нас има собственици които не осъзнават необходимостта от треньор и поверяват тренировките директно на жокеите, в резултат на което конете се тренират хаотично, без никаква тренинг програма и резултатите от състезанията им са посредствени. Затова е много важно да се прави разлика между тези две професии за които навсякъде по света се изискват и различни лицензи.

ЖОКЕЙ

Добрият жокей е много важен за правилната тренировка на коня. Неговата роля е яздейки коня не само да приложи на практика фитнес програмата на треньора, но и да научи добре коня на всички умения които ще са мунужни в състезанието по начин най-безопасен както за коня така и за него самия . Няма голяма полза от бърз кон с нестабилна психика и лошо поведение в състезателния ден, което може да предизвика неприятни инциденти. Другото важно изискване за жокеите е подходящото тегло. Това се налага поради ограничените възможности на беговите коне да носят излишно тегло по време на скоростните си галопи. Добрия жокей трябва да притежава следните качества: добър баланс в седлото, умение да фиксира ръцете си и да ги държи неподвижни и „меки“, умение да управлява коня и да го държи добре балансиран особено в завоите, умение да контролира скоростта на галопа и да дава акуратна информация на треньора за това как е работил коня по време на тренировката или състезанието.

КОНЕГЛЕДАЧ

Човек който се грижи за конете в останалото време, преди и след тренировките. От него също се изисква подходяща подготовка и умения за правилна работа с коне.

РАЗВЪДЧИК

Той е първото звено във веригата на конните надбягвания. Във фермата си развъдчика определя потенциално най-добрите кръстоски между кобилите си и избрани от него жребци на основата на развъдни критерии като резултати от беговата кариера на родителите, произведено до момента потомство, съвместимост на майчини и бащини линии и други. Развъдчика се грижи за кобилите си по време на 11 месечната им бременност, подготвя ражданията, асистира при необходимост и полага грижи за новородените кончета най-малко до отбиването им от майките им на 6 месечна възраст. Подготвя отбитите кончета за презентирането им на провежданите аукциони за продажба на коне.

В индустрията на конните състезания има още много професии като организатори на надбягвания, рейсинг администратори, хандикапери, букмейкъри и др. Някои от тези термини са обяснени в раздела Рейсинг Терминология.

Източник: Nortiena Racing