Уестърн дисциплини – Халтер

Уестърн дисциплини – Халтер (Halter ), коне,

Тази западна дисциплина при уестърн ездата е само за необучени коне. В това състезание не се оценява самият кон, а способността на ездача да го тренира, вкара в състезателна форма и да го настрои за публично представяне, да го представи по възможно най-добрия начин.

Съдията може да изисква определени движения от участника, като например заповед от ездача за ходом, галоп или в тръс в права или крива линия. Възможно е да се изискват и кръгови движения на място от порядъка на 90, 180, 270 или 360 градуса. Изискването е коня да изпълни тези кръгови движения като се върти около оста на един от задните крака. По някое време съдията може да поиска стопиране на движението, за да може да прецени по-добре стойката и изпълнението на животното.

Представянето като цяло може да осигури само половината точки на състезателя, докато другата половина се причислява от правилно изпълнените задачи като спазване на права линия, правилни кръгове и прилично преминаване от един алюр в друг. Облеклото трябва да е приятно, чисто и спретнато, не твърде бляскаво, особено при жените. Заедно с облеклото и външния вид се взимат под внимание и качествата на ездача, увереността, позиционирането, вниманието при изпълнение на задачите. Най-често съдията коригира обичайните грешки, които конят може да направи, както и тези качества на ездача, които споменахме.

Важно нещо при изявата е предварителната проверка на коня. В тази дисциплина времето за това е прекалено малко, тъй като съдията гледа само ездача, затова и понякога се допускат неточности, коригирани от него. Нужен е много добре подготвен кон, за да изпълни изискваните стойки и движения.

Външния вид и чистотата на коня са включени в преценката на съдията, докато качеството на походката и способността на бърза реакция не са. Причината за това е, че е по-добре да се покаже красив кон, който не трябва да е победител в други състезателни дисциплини, но пък трябва да привлича окото. Точно за това е и цялото състезание, да представиш нещо, което съдията ще хареса. Трудно е за него да се концентрира върху критериите, по които трябва да оценява, ако му се предостави мръсен и неподдържан кон.

Част от тези критерии са блестяща козина, сресани гриви и опашки, добре стегната и прилепнала амуниция. Ако конят е обут, се гледа и колко добре стоят обувките и дали ноктите са прилично поддържани.

Едно от най-важните правила е да не се застава така, че да се пречи на преценката на съдията. Състезателите не трябва да изглеждат напрегнати, а да са внимателни и лъхащи респект и  да го показват с възможно най-малко движения.

Превод за сайта „В света на конете“: Ангел Радев
Източник: www.horseshowcentral.com