Ген за петниста окраска Тобиано при конете

Tobiano – ген за петниста окраска при конете

Тобиано е петниста форма на оцветяване, която най-често се среща при конете с пинто окраска. Продуцира участъци от бяла космена покривка и розова кожа, върху базовия цвят. Окраската се проявява при рождението и не се променя с възраста, освен ако коня не носи и ген за сив цвят.
Другите петнисти форми на оцветяване, каквито има при конете с окраска пинто се продуцират от overo-ген и от sabino-ген

Тобиано се характеризира със следните белези:
Бели крака от ставата в долната част на крака и коляното надолу към копитата.

Бяла ивица преминаваща по гърба между плешките и началото на опашката

Белите участъци са орентирани вертикално

Лицевите марки са подобни на тези при традиционно оцветените коне – звезда, отрязък, ивица … необикновени марки по глвата предполагат присъствието на допълнителни гени за петниста окраска

Бели петна които обикновено са по-скоро кръгли или овални по форма, а не неправилни и нащърбени.

Тъмно оцветяване надолу по шията, което дава илюзията за щит.

Генът за окраска тобиано е доминантен. Нужно е само единият от родителите да притежава алела за тобиано и той ще се прояви в поколението. Ако конят е хомозиготен за тобиано, то цялото му поколение би било с такава окраска, като има малки изключения: ако единия родител носи ген за сив цвят, то петната ще са различими в млада възраст, но с възрастта и побеляването на коня ще станат трудно различими.
.

Хомозиготния за ген Тобиано, който носи и разреждащ ген, например Пинто-кон с базова окраска паломино или букскин може да не даде петнисто поколение, ако се кръстоса с кон, който също е носител на разреждащ ген. Поколението на такива родители ще бъде “двойно-разредено”, а това може да заличи базовия цвят. Генът за окраска тобиано, сам по себе си няма връзка с леталния бял синдром при конете. Но някои Тобиано-коне може да са носители на леталния ген, ако притежават оверо-прародители и е възможно да произведат увредено поколение, ако се кръстосат с друг носител на този ген.
.

В някои случаи, коне които носят и двата гена – Тобиано и Оверо фенотипно проявяват петна, характерни и за двата типа окраска, такива коне се наричат Товеро (Toveros).

Тобиано конете са много по-рядко срещани, отколкото може да се помисли, защото повечето коне, които изглеждат като тобиано са комбинация от тобиано и някоя от другите окраски продуциращи петниста окраска. Това не е изненадващо, защото коневъдите често кръстосват конете с оглед на техния фенотип, без да се интересуват от генотипа. Тобиано може и да скрие характеристиките на други гени за петниста окраска, но преобладаващото бяло по муцуната при конете издава комбинацията от различни гени за петниста окраска.


.

Различни варианти при кръстоска на Тобиано-коне

1-ви вариант: При тази кръстоска има 50% шанс поколението да е с окраска тобиано и 50% шанс да не носи ген за тобиано окраска.

.

.

.

2-ри вариант: Когато се кръстосат хомозиготни тобиано с коне, които не носят тобиано ген поколението ще бъде с петниста окраска и ще е хетерозиготно по тобиано гена.

.

.

.
.

3-ти вариант: В този случай има 25% шанс да се получи хомозиготно поколение (T T), 50% шанс да се получи хетерозиготно (t T or T t) и 25% шанс поколението да не носи ген за окраска тобиано (t t). Или има 75% шанс поколението да е с окраска тобиано.

.

.

.

.

.

4-ти вариант: Когато два коня-тобиано, единия хомозиготен, а другия хетерозиготен се кръстосат поколението ще бъде тобиано и има вероятност от 50% да бъде хетерозиготно за тобиано гена.

.
.

.

.

.

5-ти вариант: Поколението ще бъде изцяло хомозиготно за ген-тобиано.

.

.

.

.

.

Все още не съществува директен ДНК тест за тобиано окраската, но „анализа за тобиано ген“ може да се използва за да се идентифицират вероятните хомозиготни за тобиано-ген коне.

Доказателства за хомозиготни тобиано се базират на следните данни:
Фенотип: конете имат характерната за тобиано гена окраска.
Педигре: и двамата родители трябва да са тобиано. В случай на два хетерозиготни родителя , един от три коня при поколението ще е хомозиготен тобиано. Ако един от родителите е хетерозиготен, а другия хомозиготен, тогава 50% от поколението се очаква да е хомозиготно.
Данни от поколението: ако се роди поколение без петна, това е доказателство за хетерозиготния статус на родителите.

Изготвил за „В света на конете“: Венета Въжарова
Източници: horse-genetics.com; wikipedia.org