Как да научим коня да дава крак

Как да научим коня да дава крак

Необходимо снаряжение – дълга нагайка и много от любимото лакомство на вашия кон. Да научите коня си на такъв трик е достатъчносложно ,затова ще трябва голяма доза търпение.Запасете се с време и доведете до край всеки урок. Знайте и това , че ако обучавате коня си на този трик непоследователно , рискувате да научите коня си на лоши навици , като да си кръстосва краката или да удря с копито по земята. Вие няма да научите коня си на такива порочни привички , ако изпълнявате всичко последователно /само по команда/ , по описания метод , но оставена на само себе си , тринорвката може да предизвика такива лоши навици. И така , ще бъдете ли достатъчно последователни ? Ако да , четете нататък. Всеки урок не трябва да бъде по – дълъг от 15 минути. Така или иначе , идеалния вариант е 2 – 3 урока на ден , с прекъсване от няколко часа между тях. Конят запомня тези уроци по – добре , ако са кратки , но чести. Запасете се с търпение и не преминавайте към следваща крачка , докато коня не научи предния достатъчно добре. Това ще ви помогне да избегнете трудностите в бъдеще. Да наумчите коня на този трик ще е по – лесно , ако го вържете / и по – далеч от отвличащи го неща /.Така няма да ви се нарлага да го приедържате , докоато го учите да вдига крака си и да го поклаща. Винаги завършвайте урока с нещо приятно.Дажеако това значи да се върнете назад и да повторите предния урок в края на всяко занимание…направете го. Това ще е много полезно за вашия кон.

ПЪРВИ УРОК

Първо трябва да научите коня да повдига крака си и при най – слабото докосване с нагайката по коляното или бабката 1.Отначало застанете от тази страна на коня , който крак той ще повдига. 2.Докоснете за 2 – 3 секунди коляното или бабката /много нежно – нагайката никога не трябва да се използва грубо – това е просто продължение на вашата ръка / докосвате крака с нагайката , казвайте “Разклати”.
Когато махнете нагайката , не давайте повече никакви коменди /само когато го докосвате с
нагайката / 3.Веднага щом докоснете крака на коня , сложеге своя крак под неговия и го повдигнете.После внемателно го смкнете. 4.Веднага наградете коня с любивмото лакомство – така тай ще разбере , че е направил нещо добро / дръжте кесийката с лакомства под ръка / и го похвалете.
5.Когато конят усвои този урок , застанете пред него и го докосвайте по коляното отпред.
Повтаряйте този урок , докато конят не се научи да вдига крак само при докосване с нагайката. Това може да отнеме от няколко минути , до няколко седмици – зависи от това колко последователни ще бъдете. Първоначално , когато конят ви почне да вдига крак без ваша помощ ,…похмалете го много !

ВТОРИ УРОК

Вторто нещо , което трябва да научите коня е като повдига крака си , да го
протяга напред. 1.Започнете с няколко повторения на първия урок. Ако е забравила как се прави , върнете се към самото начало / конете запомнят по – добре при повтаряне /. 2.Застанете пред коня и го помолете да вдигне крка си , като го докоснете леко по коляното или бабката и му кажете “Разклати”. 3.Когато конят повдигне крака си , хванете го за бабката и опънвете крака малко напред..Бъдете внимателни , когато правите това , да не разтегнете крака. 4.Внимателно поставете крака на коня на земята и му дайте пълна шепа от любимото лакомство , и го похвалете. Повтаряйте този урок , докато той не се научи сам да си вдига и протяга крака напред без ваша помощ.И не
скъпете похвалите , когато за първи път конят ви вдигне крака си по команда !

ТРЕТИ УРОК

Третото
нещо , на което трябва да научите коня си – да вдига крака си нагоре и напред , без докосване с нагайката , само след гласова команда. 1.Започнете с няколко повторения на втория урок , ако е забравил как се прави това , връщайте се пак към втори урок. 2.Застанете пред коня и кажете “Разклати” , без да го докосвате с нагайката 3.Почакайте за неговата реакция 2 – 3 секунди , ако такава не последва , докоснете го с нагайката по крака и кажете “Разклати “. 4.Когато той вдигне крака си и го разклати , дайте му пълна шепа овес и го похвалете. Повтаряйте този урок до тогава , докато той не се научи да вдига крака си и да го поклаща само при вашата гласова команда. И не се скъпете на похвали , когато той за първи път вдигне крака си при гласова команда.

Източник: www.keti-horses.dir.bg