Паспорт на конете

Паспорт на конете

Отскоро европейската комисия регламентира и паспортите на всички еднокопитни животни (коне, магарета), техните кръстоски и дивите еднокопитни отглеждани в зоопаркове. Нормативният документ е Регламент 504/2008  и влиза в сила от. 1.07.2009 г. В него са посочени данните, които да съдържа паспорта. Той се попълва на ръка от лице на организация или сдружение, официално одобрени или признати от държавата-членка и клон на международна организация или асоциация със седалище в държавата-членка, която отглежда коне за състезания или надбягвания.

.

.
.

Паспортът трябва да съдържа следните данни за животното:

• Раздели I и II — Идентификация

  • вид
  • пол
  • уникален доживотен номер (15 знака)
  • дата на раждане
  • описание на глава, тяло крайници
  • име и адрес на лицето, на което се издава документът
  • Контурна схема

• Раздел III — Собственик – вписват се данните на собственика.
• Раздел IV — Вписване на проверките на идентичността.
• Раздели V и VI — Вписване на ваксинациите. В раздел V се вписват само ваксинациите за конска инфлуенца, а в раздел VI всички останали.
• Раздел VII — Здравни лабораторни изследвания.
• Раздел VIII — Валидност на документ за цели на движение.
• Раздел IX — Прием на ветеринарни лекарствени продукти.

В момента у нас паспорти притежават всички спортни и племенни коне отглеждани от спортните клубове и племенни стопанства. Паспортът, който се използва в момента за тях почти напълно се доближава до модела на паспорт влизащ в сила от 1 юли 2009 г. Той се издава от лица преминали курс на обучение за начина на попълването му.