Смущения в ранната бременност на кобилата

Какви смущения се наблюдават в ранната бременност на кобилата

611cd31b-fb64-4201-9fcd-c8e390ec30fcВъзпалението на яйцепроводите и нарушаването на функционалното им състояние е свързано  с много ранна смърт на ембриона непосредствено след оплождането
Смущения в протичане на бременността при кобилата настъпват както през най-ранната фаза – до 40-ия ден след оплождането, така и след това по време на фаталния период. По-често се срещат тези от първата група, водещи в повечето случаи до ембрионална смъртност (ранни аборти).
Прието е, че заплодяемостта при кобилата нормално възлиза на 90%, а при по-възрастните животни е малко по-ниска – 85%. Рисковият период, когато най-често настъпва ранна ембрионална смъртност при кобилата, е между 6-и и 11-и ден. Тогава загиват 8,5% от ембрионите. При животни с нарушен фертилитет този процент е над 60.

КАКВИ СА ПРИЗНАЦИТЕ, КОИТО ПРОЯВЯВАТ КОБИЛИТЕ?

Процесите, свързани с ембрионалната смъртност, се регистрират най-добре от ветеринарен лекар посредством извършване наултразвуково изследване. Това е възможно още на 9-ия -10-ия ден. Обикновено външно не се установяват никакви промени. Ако не се извърши контрол и проследяване на ранната бременност, по-късно се оказва, че кобилата е небременна.

КОИ СА ВЪНШНИТЕ ФАКТОРИ ЗА РАННА ЕМБРИОНАЛНА СМЪРТНОСТ ПРИ КОБИЛАТА?

• Влияние на стреса
Дългият и изтощителен транспорт, болката, инфекциозните заболявания или отбиването на малкото, влошената телесна кондиция вследствие недохранване предизвикват дискомфорт, водещ до аборт или ранна ембрионална смъртност.
Друг рисков контингент са кобилите, осеменени в края на развъдния сезон. Влиянието му всъщност е индиректно. Със закъснение се покриват предимно кобилите, които вече са имали някакъв проблем, и дори след проведената терапия вероятността от трайно безплодие при тях е реална.
• Роля на жребеца
Съществуват многобройни доказателства за това, че жребецът също може да е причина за ранно прекъсване на бременността при кобилата. Известно е, че след покриванесопределени мъжки разплодници, съществува тенденция към повишена ембрионална смъртност. Причините за това най-вероятно се крият в увреждане на генетичния материал на сперматозоидите (хроматина) и от друга страна в съществуваща несъвместимост между мъжкия и женския индивид, водещи до дефекти в развитието на ембриона. Установено е също така, че при дълбокото замразяване на семенната течност и при последвалото размразяване настъпва увреждане на нуклеиновите киселини на сперматозоидите.

МОМЕНТЪТ НА ОСЕМЕНЯВАНЕТО СЪЩО Е ОТ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ

за настъпване на ранни аборти. Ако кобилата бъде покрита по-рано от три дни преди или 12 часа след настъпване на овулацията, тогава половите клетки “остаряват”. Впоследствие това води до някои дефекти при развитието на ембрионите.
Към втората група се причисляват редица
ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ, ПРОИЗХОЖДАЩИ ОТ МАЙЧИНИЯ ОРГАНИЗЪМ
Прогестеронът е хормон, който съхранявай поддържа бременността. Отделя се от жълтите тела в яйчниците. Намаленото му количество води до аборт и се обуславя от:
• недостатъчност във функцията на жълтите тела. При кобилата обаче все още не е доказано със сигурност, че подобни отклонения съществуват;
• възпалителните процеси в матката или производството на ендотоксини при заболявания на храносмилателната система обуславят повишения синтез и отделяне на простагландини, предизвикващи лизиране на жълтите тела. Най-значимата причина, водеща до ранни аборти при кобилата, са

РАЗЛИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МАТКАТА
като на първо място са острите възпалителни процеси. През 5-ия – 6-ия ден след оплождането, когато развиващият се ембрион попадне в матката, той не намира нормална подходяща среда за своето развитие и допълнително атакуван от различни микроорганизми, загива бързо. От друга страна възпалителните заболявания в матката при кобилата предизвикват също отделяне на простагландини, водещи до преждевременна регресия на жълтите тела.
Освен острите процеси в матката не маловажно е и значението на различни хронични дегенеративни промени в ендометриума, означени като ендометриоза. Друго маточно страдание това са цистите. Те нарушават нормалното обезпечаване с хранителни вещества развиващия се ембрион. По-големите цисти възпрепятстват също и придвижването (миграцията) на ембриона по време на ранната бременност.
В някои изследвания е доказана взаимовръзката  между възрастта на кобилата и ембрионалната смъртност. Предполага се, че с напредване на възрастта освен промени в областта на външните и вътрешните половите органи се нарушават и качествата на самата яйцеклетка.

ПОКРИВАНЕТО НА КОБИЛИТЕ ПРЕЗ ПЪРВИЯ ЕСТРУС
след ожребването (означено в практиката “на кръв”) крие риск от настъпване на ранен аборт. Причините за това се крият в непълноценно възстановяване на половите органи след раждането, комбинирано с повишеното съдържание на секрети и микроорганизми. По отношение влиянието на самата лактация съществуват различни, до известна степен противоречиви схващания. Вероятно негативен ефект оказва отрицателният енергиен баланс в този момент.
Ролята на ембриона се свързва с някои генетични дефекти в половите клетки, а също и с хромозомни аберации.
КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ ПРОФИЛАКТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ МЕРКИ

които трябва да се предприемат, за да се сведат до минимум инцидентите и неблагополучията през най-ранния ембрионален период при кобилата.
При проблемни животни, за да бъдат избегнати рецидивите, се препоръчва употребата на гестагени по определена схема. Те са ефективни единствено тогава, когато се допуска, че в организма на кобилата нивата на простагландините са високи или ще се повишат (при колики).Особено удачно в тезис лучаи е приложението на препарата регумейт, който може да се подава и от собствениците заедно с фуража. Препоръчва се тази терапия да продължи до 90-120-ия ден, т. е., когато плацентата поеме производството на прогестерон. Като неин недостатък се сочи имуносупресивният й ефект, благоприятстващ маточното възпаление. Наложително е извършване на редовен ултразвуков контрол от ветеринарния лекар, стартиращ най-късно на 14-ия ден след покриването.
Препоръчва се също така и приложението на нестероидни противовъзпалителни средства (флуниксин). Те потискат простагландиновия синтез и по този начин се предотвратява ембрионалната смърт. Приложението на такива средства е задължително още от само-1 то начало при всички състояния, свързани с болка.

Източник: Български Фермер
Автор: Д-р Пламен Георгиев