Терски кон (Tersk Horse)

Терски кон (Tersk Horse)

Терската порода коне е една от създадените след Октомврийската революция в Русия породи. Получена е в Терския конезавод чрез сложно възпроизводително кръстосване на коне от стрелецката, арабската, кабардинската и донската порода. Най-голяма роля при създаването й е изиграла стрелецката порода – стара ездова порода. При създаването голямо участие са взели арабската и орлово-разтопчинската порода (около 64% от действащите жребци са от тези породи). Стрелецкият кон се е отличавал от арабския с по-висок ръст, хармонично тяло и отлични движения. Той е бил високо ценен в цяла Украйна.

По време на гражданската война в Русия стрелецката порода е била почти унищожена. Известен брой кобили и жребци са се запазили само в конната армия. По нареждане на маршал Будьони след приключване на войната тези коне са били изпратени в Терския конезавод. Основа на днешния терски кон са сложили 4 стрелецки, 20 арабски, 13 кабардински и 9 донски кобили, заплождани от стрелецките жребци Цилиндър и Ценител и няколко арабски жребеца. Цилиндър и Ценител са братя по баща. При създаването на породата дълго време е прилагано родствено съешаване. По-късно се създават нови линии и с това родственото съешаване се преустановява. Използването на донските и кабардинските кобили при създаването на терската порода коне е спомогнало в породата да останат някои ценни техни качества. Терските коне са пригодени към местните условия на хранене и гледане и може да се отглеждат по културно-табунния начин.

Макар и по-масивни от арабските, по тип и екстериор терските коне стоят много близо до тях. Терският кон се отличават със средно голяма правилна глава, удължена шия, по-висока добре изразена холка, прав гръб и поясница, добре свързани с крупата, която е овална, както при арабския кон, и добре замускулена. Крайниците на терския кон са сухи, с добре изразени сухожилия, с много здрав копитен рог. Средната височина при холката на жребците е 154 см, обхватът на гърдите е 179 см, а обхватът на свирката – 19,5 см.

Терският кон има отлични ездови качества. При планински условия може да изминава над 100 км в денонощие.

Източник: http://agrosaveti.com