Алфа Микс – поилки и електропастири

Фирма Алфа Микс предлага поилки за коне, електропастири, гумени настилки за боксове и цялостно обзавеждане на ферми.

През лятото на 2002 година беше сформиран екип от млади специалисти, които дадоха нов тласък в развитието на механизацията и технологиите в областта на млечното животновъдство.

Усилията на младия екип от Алфа – Микс сега са насочени към комплексното обслужване на сектора с всички необходими аксесоари за подобряване на хигиената на млекодобива и модернизацията на технологичната инфраструктура.

,

.

Фирма Алфа Микс предлага:

 • Електропастири
 • Доилни инсталации
 • Системи за измиване
 • Вакуум помпени агрегати
 • Техники за храненe
 • Поилки
 • Торови транспортьори
 • Обзавеждане на фермата
 • Хигиена на млекодобива
 • Стрижбени инсталации и машини
 • Гумени настилки

Алфа Микс ЕООД
6000 Стара Загора
ул. Майор Кавалджиев 133-135, офиси 10,11
тел.: 042 / 251 147
тел./факс: 042 / 625 337
моб.: 0887 / 980 025
моб.: 0878 / 980 025
e-mail: alphamix@mail.orbitel.bg

www.alpha-mix.com