Асоциация за развъждане на Рисиста порода коне

Асоциацията за развъждане на Рисиста порода коне в България е създадена през 2004 г. като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел със седалище гр. Пазарджик. В Асоциацията членуват 50 собственика на коне от рисисти породи със 180 животни общо.

Рисистите коне спадат към лековпрегатните коне. В резултат на целенасочена селекция, системен тренинг и изпитване в тръс, конете от тези породи са специализирани да развиват голяма скорост в тръс, а в някои случаи и в раван. Развъждането на рисистите породи коне е свързано преди всичко с хиподрумните надбягвания.

Асоциацията обединява на доброволен принцип собствениците на рисисти коне в България;
Работи за запазване и усъвършенстване на генетичния потенциал на расистите породи коне в България;
Подпомага усилията на своите членове за повишаване на икономическата ефективност от развъждането и производството на рисистите породи коне в България.

град: Пазарджик
улица: „Патриарх Евтимий” № 2
телефон: 0896/ 824 888

www.trotter.horsesbg.com