Лечебна езда – хиппотерапия

Лечебна езда – хипотерапия

Това, че животните са способни да оказват положително въздействие върху здравето на човека, съвсем не е новост. Още през 5 в. пр. Хр. Хипократ говорил за ползата от общуването с коне и лечебната езда. В своите съчинения той дори отбелязва, че освен общоукрепващ ефект от язденето се наблюдава и психологически ефект. Бащата на медицината съветвал меланхолиците по-често да яздят, тъй като ездата освобождава човека от „тъмните мисли” и предизвиква „весели и ясни мисли”.
Основател на лечението с помощта на коне, известно като хипотерапия, е френският лекар и психолог Ю. Лалери. Той използвал този метод, за да помогне на болните да достигнат двигателна и психическа независимост и в бъдеще сами да преодоляват житейските проблеми.
Хиппотерапията е наистина универсална. Тя позволява и на децата, и на възрастните да се справят с такива тежки заболявания като детски церебрален паралич, полиомиелит, поражения на органите на чувствата, загуба на слуха или зрението, склеровата, загуба на слуха или зрението, склероза, мускулна дистрофия, шизофрения, епилепсия, аутизъм. Лечението с коне помага и при умствена изостаналост, различни смущения в социалната адаптация и поведенчески проблеми, неврози, психози, задържане на психическото развитие, използва се в следоперативната рехабилитация и в много други случаи.
По какъв начин се постигат резултати, които понякога не са по силите на официалната медицина? Учените саустановили, че успехът на хипотерапията е свързан с няколко фактора. Първо, конят е възприемчив към много емоционални реакции на човека. За него не са толкова важни думите, колкото интонацията, с която са произнесени. Това животно има добра памет и е способно да си изработва навици. Поведението му е достатъчно предсказуемо. Следователно то може да дава усещане за стабилност, а това усещане стои в основата на преодоляването на страха при децата.
Второ, важна роля играе и доверието. Доверявайки се на коня, ездачът разчита на това, че той ще се справи с тези промени в средата, с които той самият все още не е в състояние да се справи. А чрез доверието към коня възниква и доверие към хората.
Трето, човек, яздещ кон, попада сякаш в друга координатна система: на него през цялото време му се налага да търси равновесие. Горе долу така, както е правил, когато се е учил да държи главата си изправена, да седи, да стои и ходи. Конят става негов водач в търсенето на чувството за равновесие в променящите се условия. Може да се предположи, че нещо подобно става с току-що родилото се бебе, попаднало в съвършено нова среда.
Четвърто, взаимодействието на ездача с коня позволява да се преодолее неловкостта на детето, свързана често с характера на заболяването аутизъм или детски церебрален паралич. Всички движения стават адекватни, нужни. По този начин детето престава да се страхува от своята нестабилност, а това води до намаляване на мускулното напрежение.
Пето, хипотерапията стимулира развитието на собствената значимост и сили, когато пациентът с ограничени физически възможности се избавя от инвалидната количка или патериците и се придвижва върху гърба на едно силно животно, което сам управлява. Конят е най-подходящото животно за повишаване на самооценката на хората и преодоляване на депресивните състояния.
Хиппотерапията способства и развитието на паметта, вниманието, мисленето. Необходимостта от постоянна концентрация на вниманието при яздене, максималната мобилизация и самоорганизация стимулират психическите процеси.
Световната здравна организация отдавна е признала, че хипотерапията действително облекчава Живота на децата-инвалиди и техните родители. Това е може би единственото лечение, при което пациентът може и да не се досеща за това, че се лекува, в резултат на което намалява вероятността от възникване на съпротива, физическото усещане от позицията на ездача, намиращ се над земята, създава ефект на победител. Освен това по време на язденето протича естествен масаж на тялото. И нещо също много важно – лечението с коне е безмедикаментозно, то няма странични ефекти.
Разбира се, хипотерапията не е панацея за всички болести. Съществуват и противопоказания, макар че те са незначителни и най-често се отнасят само до кризисните периоди в протичането на всяка болест. Абсолютно противопоказани са хемофилията, чупливостта на костите и заболяванията на бъбреците. Язденето е възможно дори и за хора с алергия към конските косми.
От края на 50-те години на миналия век хипотерапията започва своето триумфално шествие по света и сега в повече от 45 страни от Европа и Северна Америка са създадени центрове за лечебна езда. При това в Холандия, Швеция и Великобритания този метод се намира под покровителството на кралските семейства.

Автор: Владимир Йонев
Източник: www.bg.nеtlоg.cоm