Ген за Дивата окраска при конете и сребристата шарка

Кулест цвят (Dun gene) и (Z gene) сребристата шарка при конете

Генът на кулестата окраска е разреждащ ген, който оказва влияние върху базовите цветове при конете. Той може да изсветли черният, кестенявият и алестия в тялото, но действа ограничено или почти никак върху цвета на гривата, опашката, краката и “примитивните марки”.

Класическите dun-цветове са сиво, златисто и жълто-кафяво и варират от пясъчно жълто до червеникаво-кафяво.

Конете с цвят dun винаги имат тъмна шарка по средата на гърба, а опашката и гривата са по-тъмни от цвета на тялото. Обикновено имат тъмни крака и муцуна.
Конете с цвят dun могат да проявят светло-жълт оттенък или стоманено сиво, в зависимост от базовия цвят. Гривата, опашката, примитивните марки и други тъмни петна обикновено са нюанс на не-разредения от гена основен цвят.

Генът за цвят dun се унаследява при пълно доминиране и ще се прояви във фенотипа на кон, независимо от това, дали носи един или два доминиращи dun алела в генотипа си. Този ген има много по-силен ефект от други разреждащи гени, каквито са silver dapple gene, който оказва влияние само на черен базов цвят или генът за цвят крем, който е непълно доминиращ и трябва да е хомозиготен по доминантните си алели за да бъде напълно изразен.
.

.
.

Силно характерни за ген dun са примитивните марки, които са по-тъмни от цвета на тялото, те включват:

  • Дорзалната ивица
  • Ивица зебра по краката
  • Ивица на раменната плешка

Дорзалната ивица не е гаранция, че конят носи ген за цвят dun. Такава ивица може да се появи дори при арабските коне, в чийто генетичен фонд няма ген за цвят dun. Но това е форма на камуфлаж, мимикрия и няма отношение към dun-гена. На практика обаче всички коне, носещи ген-dun имат дорзална ивица, повечето имат ивица зебра по краката, а ивицата по раменната плешка често е слабо забележима.

.

.
.

Цвета, определян от dun гена се счита за връзка към древния външен вид на коня. Това се дължи на праисторическите пещерни рисунки, на които конят е изобразен в разцветките, характерни за dun. Също така се знае, че няколко близки вида, произлизащи от семейството на коня (genus Equus) са били с такава окраска.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Z) gene

Гена за сребриста шарка (Z) gene е разреждащ ген, който променя черната окраска. Обикновено разрежда тъмната грива и опашка до ленен (светложълт) цвят, а тялото до шоколадово-кафяво. Той е причина за група от окраски при конете. Най-често срещаните са черно- сребристия и кестеняво -сребристия.
Черно- сребристия има опушено бели или сребристи грива и опашка. Космената окраска е плътна, не- избеляваща , тъмно- сива или сиво- кафеникава, често изпъстрена с петна от по-светли косми.
.

.

.

.

Кестеняво- сребристите запазват червеникавите си тела, но присъствието на сребристия ген често дава шоколадов оттенък. Гривата и опашката са ленено- сребристи, по-тъмни в корените и изсветляващи към върха.

Конете с червен базов цвят като алестите и алестите с други разреждащи гени като паломино и кремело могат да носят гена и да го предават в поколението, но той няма да се прояви в окраската им.

.
.

.

.

.
.

.

Изготвил за „В света на конете“: Венета Въжарова
Източници: horse-genetics.com; wikipedia.org