Напукани копита

Как да лекуваме напукани копита

crackhoof1Пукнатините в роговата стена на копито са доволно често явление. Причиниите за възникването им могат да бъдат различни : сух рог , притискане на копитото, неправилна постановка на крайниците , къси подкови , неправилно подрязване , използване на дебели клинци при слаби стени , прекомерно изтриване на роговата стена .Лечението на пукнатините е наложително , защото при тях се поразяват чувствителни тъкани , възникват усложнения , съпроводени с окуцяване.
За лечетние на подобни увреждания в чужбина например , предлагат използването на полимери и фибростъкло .Метода с използване на втвърдяващи се на въздуха полимери е прост , а същевременно ефективен и икономичен , тъй като залепването на пукнатините предотвратява инфектиране на меките тъкани , икономиксва срадства и сили на ветеринарните специалисти.
За потвърждение на това по – долу привеждаме методика на разтворим при стайна температура акрилово вещество «Стеллон Рапид», за който съобщават индийските автори П. Сахаи и Л. Дапса. Съгласно тази методика куцащият кон с пукнатина в копитната стена , например в лицевата част на копитото , го освобождават от работа , разковават го , изчистват копитото , и подготваят пукнатината за залепване с пластична материя. След това в течение на следващите 3 дни , два пъти в денонощието го потапят в топъл антисептичен разтвор. Състоянието на коня , благодарение на постепенното намаляване на болката в копитото се подобрява. След това приготваят препарата – акрилен прах , разреждат го до желеподобно състояние в специален разтворител. С препарата затварят пукнатината. След 20 минути препаратът се втърдява , здраво съединявайки се с копитната стена.
Коня го прибират в конюшнята и след пет дни го изписват от клиниката. както показва огледа на коня след месец след залепването на копитото , акрилното вещество продължава да стои здраво свързано с роговата стена , никакви усложнения в чувствителните тъкани на копитото няма , куцане съвсем не се забелязва. Авторите на стат.тията обясняват високана ефективност на акрилното вещество с много ниската му екзотермична реакция при използване , а също и бързото му топене и втвърдяване .
В заключение е необходимо да добавим , че този прогресивен метод за лечение на копита трябва да намери широко разпространение и в нашатта страна . А това обезателно ще насочи усилията на научните сътрудници , работници от промишлеността и снабдители към производството на родни препарати , подобни на «Стеллон Рапид», удовлетворящи търсенето.