Реконструкция на конюшнята за конете и обора

Бърза реконструкция на конюшнята за конете и обора

С няколко лесни, практични и не много скъпи промени можете да направите функционална и сигурна конюшня от вече съществуваща постройка във вашия имот. Не трябва да пестите от средствата си за някои промени в сградата, които са важни за изграждането на безопасни и здравословни боксове за конете. Необходимо е да обърнете внимание на следните моменти при поправка на конюшнята:

  • Структурни проблеми
  • Осветление и окабеляване
  • Повърхности, достъпни за надъвкване
  • Съхранение на зърно
  • Вентилация
  • Чиста пътека между боксовете
  • Съхранение на сено и талаш

Подпорни и носещи греди
В случай на по-сериозни структурни проблеми, е по-добре да се обърнете към специалисти в строителството, преди да побързате да вземете самостоятелни решения, които да доведат до по-големи щети. Един от най-често срещаните проблеми при старите обори е разрушаването на подпорните греди и/или конструкцията. Дървеният материал, който е разположен на земята или твърде близо до нея, или е изложен на атмосферното влияние, може да има видими следи от гниене и поражение от термити, което сериозно уврежда целостта на постройката.

Ако се установи, че конструкцията е увредена ,трябва да се подменят засегнатите греди. Това може да бъде постигнато чрез използване на евтини хидравлични крикове и временни подпори и скелета. Вашата сграда трябва да бъде укрепена, като повреденият материал се замени с бетон или обработен дървен материал, там където носещите греди се допират до земята или пода.

Изкопите в земята и новият материал трябва да отговарят на натоварването, което се очаква да носят. Ето защо се копае повече от дълбочината на изкопа на предишния материал. Ако проблема е в липса на достатъчно почва, решението е по-сложно. Вариантите са да се копае, докато се намери достатъчна устойчивост, или да се направи нов проект на носеща конструкция, който да разпределя тежестта на по-голяма площ.

Безопасно осветление и окабеляване
Едно от най-пренебрегваните неща в старите обори е осветлението.
Само защото светлините се включват, когато ключът е натиснат, не означава че окабеляването е безопасно.
Проследете жиците и проверете пътя, който води до кутията с прекъсвача. Проверете за повреди по кабелите от гризачи и прекомерно натрупване на прах в електрическите кутии и осветителните тела. Жиците в сградата, не трябва да бъдат достъпни за коне, екипировка, деца, кучета, бали сено, или в непосредствена близост до яслите и водопровода.

Уверете се, че електрификацията в обора е по стандарт и е изправна, в противен случай, е необходимо да се обърнете към специалист.
Често смяната на предназначението на съществуваща вече сграда крие нови рискове.
Ако прокарвате вода, където преди не е имало, убедете се, че канализацията е изведена правилно. Уверете се, че превключвателите са с покритие срещу атмосферно влияние и не могат да бъдат намокрени.

При подмяна, или добавяне на електрически тела в обора, винаги трябва да имате няколко неща на ум. Когато няма хора в конюшнята, осветлението никога не трябва да се оставя включено. Безопасността е по-важна от енергийната ефективност. Едно от най-опасните неща в една конюшня е натрупването на прах по електрическите крушки, в резултат на което те се нагряват.

Крушките могат да експлоадират и да посипят със стъкла и искри хората и конете. Друга причина за задържане на топлина върху крушките са птичите гнезда и остатъците от сено. В повечето магазини се предлагат кабели с покритие срещу нагряване. Използвайте само крушки, които отговарят на мощността на електрическата инсталация. Избягвайте прекалено силни крушки, които могат да я претоварят и да предизвикат късо съединение. По-разумно е, ако е необходимо да добавите повече осветителни тела, отколкото да претоварвате съществуващите.

Защита на повърхностите, достъпни за надъвкване
Конете често дъвчат достъпните повърхности в конюшнята. Независимо от това дали причиняват тези щети поради това, че асоциират конюшнята с хранене, за освобождаване на нервно напрежение, от агресия към съседните коне, скука или поради дефицит в диетата, в крайна сметка надъвканите повърхности са грозни и нехигиенични.

Един от най-добрите начини за предпазване от дъвчене, е да се покрият или заменят дървените повърхности със стомана, бетон или зидария. Много твърдо дърво, като дъб, също е много ефективно, но най-упоритите коне успяват да го надъвчат. Когато е възможно, трябва да се избягва поставянето на хоризонтални первази в конюшнята. Въпреки че използването на отворени предни ясли е много популярно, при тях има хоризонтални повърхности, които дават много повече възможности за причиняване на щети от надъвкване.

Тъй-като отворените отпред боксове никога не са напълно безопасни за млади и нервни коне и коне за разплод, всяка конюшня трябва да има поне един бокс за приходящи и нови коне, който да е напълно изолиран чрез греди или мрежа. Повърхности, които подканят към дъвчене, могат лесно да бъдат облицовани с метал. Използваният материал, трябва да бъде достатъчно дебел, за да издържа на злоупотреби. Подходяща е поцинкована ламарина, която се предлага в по-големите магазини за строителни материали. Ламарината трябва да бъде с размер 16 или по-дебела. По-тънката ламарина (размер 20 или 24 ) е много опасна, защото се огъва лесно и може да образува стърчащи ръбове.

По-добре е да се използва ъглова стомана. Уверете се, че всяка страна на металния ъгъл е достатъчно широка за добра защита, но не и прекалено широка, за да не стърчи. Металът трябва да бъде захванат безопасно и без да се оставят остри ръбове. Винтовете и болтовете трябва да бъдат качествени и с добре загладени глави. Не забравяйте, че конят може да докосне болтовете и винтовете с устата си, затова трябва да се премахнат всички остри ръбове. Уверете се, че материалът, който сте поръчали е без остри и нащърбени краища. Ако има такива, трябва да се изпилят и полират. Металните ъгли могат да се боядисат в подходящ цвят преди да бъдат монтирани на боксовете.

Безопасно съхранение на зърно
Зърното и добавките трябва да се съхраняват в контейнери, за да не бъдат леснодостъпни за коне, пуснати свободно извън бокса. Контейнерите трябва да са непроницаеми за гризачи и домашни любимци. Ако нямате специално помещение за съхранение на фуража с масивна врата, която да се затваря плътно, има и други подходящи начини за съхранение на фуражи, подлежащи на разваляне. Най-добрият избор по отношение на трайност и цена са поцинкованите метални варели за боклук от 130 литра. Капакът може да бъде подсигурен с въже за бънджи, закачено от двете страни на дръжките и минаващо отгоре. Това ще обезвери дори най-находчивото и изобретателно създание, като миеща мечка, опусум и други. Пластмасовите или гумените контейнери не са добър избор, тъй-като могат да бъдат прегризани и се пукат при по-екстремни метереологични условия. В горещо време някои от храните могат да хванат мухъл или да загният в херметически затворения контейнер. Съхранението на количество, не по-голямо от едноседмичната дажба от зърно на конете, гарантира запазване свежестта на фуражите. Варел за боклук от 130 литра ще побере три 50-килограмови чувала с храна. Съхранявайте варелите в сградата, далеч от застояла вода.

Добра вентилация
Проветрението на всяка сграда, използвана за животновъдство е много важно за здравето и доброто състояние на животните в нея, особено когато са затворени за дълго време. Добавянето на вентилационни отвори на покрива, разбира се, е най-ефективния начин да се осигури добро движение на въздуха. Освен това, отворените врати и прозорци могат да осигурят добър достъп на чист въздух. Ако конюшнята е с голяма врата /врати/, тя може да бъде оставяна отворена. В случай че има необходимост от преграда, добавянето на порта може да осигури безопасност и позволява достатъчно движение на въздуха. Наличието на отвори и от двата края на сградата осигурява движение на въздуха, независимо от посоката на вятъра.

Чиста пътека между боксовете
Не оставяйте инвентар на пътеката между боксовете в конюшнята, за да осигурите безпрепятствено придвижване на коне и амуниция. Ако нямате отделно помещение, свободен бокс или специално обособено и леснодостъпно място за съхранение на инвентар извън обсега на конете, в железариите има голямо разнообразие от куки, закачалки и цели готови конструкции от етажерки, които отговарят на повечето ви нужди. Висящите инструменти трябва да бъдат поставени по начин, по който да не затрудняват движението по пътеката между боксовете.

Съхранение на сено и талаш
Въпреки, че е добре сеното да се съхранява в сграда, отделна от животните, това не винаги е възможно. Следващият избор би бил да се съхранява в подпокривното пространство. По този начин се осигурява минаването на въздуха отгоре и отдолу на съхраняваните бали, които по този начин се запазват сухи и се намалява възможността от възникване на пожар. Някои не харесват много този метод, защото отнема от подпокривното пространство, „запушва” боксовете и намалява въздушния поток, особено в по-старите обори. Ако не съществува таванско помещение и не е възможно да се добави такова на съществуващата сграда, определете място възможно най-далече от боксовете и складирайте балите или чувалите върху палета. Съхранението върху палета ще осигури преминаването на въздушния поток през сеното и талаша и ще предпази най-долния слой от влага.

Автор: Дейвид Престън
Превод: Елица Инджова
Източник: www.kоnеtе.bg