Седемте игри на Пат Парели

Natural Horsemanship
Методиката на Пат Парели за възпитание на коне по “естествен” начин , без наказания и железа

foto-big-loop-etc-033СЕДЕМТЕ ИГРИ

КАКВО Е ТОВА “СЕДЕМТЕ ИГРИ ” И КАК СЕ ИГРАЕ НА ТЯХ?
Методика на Пат Парели
Преди да седнете на гърба на коня, вие първо трябва да постигнете уважението и разбираонето му, а да го достигнете можете по рпътя на изучаването на особения “конски” език. И даже не помисляйте да седнете на коня, преди да постигнете довериелни отношения с него ! На вас ляга голямата отговорност : вие ставате водач на малък табун , състоящ се от вас и вашия кон. Той трябва да ви предостави правото да вземате решения и напълно да им се доверява. Възприемайки ви като лидер, конят охотно и без ни най – малка принуда ще ви позволи абсолютно всичко : ще върви събран, ще преодолява препятствия, ще завива и ще спира – и при това ще го прави не по заповед, а от уважение към вас.
“Седемте игри” – това е систематически подход към изучаване на “конския” език , нали това са тия същите игри, на които играят конете, установявайки контакти и определряйки лидерство. Конят , който изиграе всичките “Седем игри” става водач на табуна, нашата задача – да станем точно такъв водач за собствения кон. Всяко ваше действие в отношението към коня ще бъде или една от тези игри, или комбинация от няколко от тях.
Всяка игра има пореден номер , тъй като е важно вие да обучавате коня в определен ред. Между другото , възможно е вашия нечифтокопитен партньор двече да е започнал да играе с вас ! Конят по своята природа е готов да стане подчинен, но само в този случай, когато се сблъсква с истински лидер. Именно такъв лидер ще ви помогнат да станете “Седемте игри” и разучения с тяхна помощ “конски” език.
И така , първите 3 игри са “предучилищни” , те са като кубчета с букви от които детето се опитва да нареди думички.

Игра1. ДРУЖЕЛЮБНА

В хода на тази игра конят трябва да разбере, че вие не се явявате хишник за него и сте достойни за неговото доверие. Даже когато вие размахвате ръце рядом с него, шумолите или почуквате с нещо , той няма от какво да се страхува.
Започнете с меки и внимателни докосвания по тялото на коня. Отначалбо определете до кои места нтой ви дава да се допрете без съпротива. Продължгавайте да докосвате коня там, където той позволява, отново и отново достигайки до “проблемните” места. Важното е да не прилагате никакво насилие , а да действате по схемата “крачка напред , две назад”.В резултата вие трябва да можете да докосвате свободно всички части от тялото на коня, без да предизвиквате ни най – малкото му недоволство.
Когато постигнете този успех, можете малко да усложните задачата, мятайки върху коня връвчица или шумолейки рядом с кесийка, с де думи , вие може лекичко да използвате различни дразнители, за да стане вашия кон по – смел, да ви се доверява повече и да не си позволява излишна подозрителност. Единственото , на което трябва да обърнете особено внимание при работата с връвчицата е тя случайно да не сте стегне около шията на коня. В хода на първата игра конят обезателно трябва да има свобода на избора (възможност да избяга от “опасността”), а у вас трябва да отсъства желанието да ттго принудите към каквито и да е действия.

Игра 2.БОДЛИВЧЕВА

Такова название тя е получила за това, за да напомни на човека, че конят не трябва да се съпротивлява, ако усети физически натиск, той трябва да се научи да се измъква от него.(Подобно на докосването по бодлите на бодливеца : този звяр е напълно възможно да го погалиш “по косъма”, без да се убодеш, но срещу “косъма” по – добре да не го поглаждаш!).Това е важен момент, обучаващ коня правилно да откликва на движението на повода, натиска на трензелата или шенкела. Тази игра учи коня да отстъпва.
Резултат се постига с постоянен и равномверен натиск (не рязко болезнено притискане).Трябва да се започва с много меко и бавно натискане и да се усилва до този момент в който коня не се отмести – бъдете готови да настоявате на своето дотогава, докато коня сам не стигне до това , че достигане на комфорт трябва да се отмести встрани.Натиска не трябва да се прекратява до този момент, докато коня не откликне на него поне минимално, и поне мъничко да се отмести – и тук не изпускайте коня – усмихнете му се и го почешете на това място, което сте притискали (това ви връща към “Дружелюбната игра” )!
Обезателно наградете даже най – лекото ответно движение на коня, незабавно прекратявайки настиска, поглаждане и усмивка.

dsc_01381Игра 3.НАПРАВЛЯВАЩА

На тази игра конете играят постоянно : достатъчно е лидера да свие уши – и подчиняващия се “приятел” веднага се отдръпва от него.Игра №3 учи коня да се движи след намекващо движение на човека, без да очаква самото докосване.Като начало разстоянието между вас и коня ще бъде минимално, с времето дистанцията се увеличава.
Смисъла на обучението: ако конят не откликне на вашия жест, вие употребявате физическо въздействие.Отначало молим коня да се подчини без непосредствено съприкосновение ( с махване на ръката, с кордата).Ако конят не се мръдне от мястото си, върви втора фаза : леко побутване с върха на пръстите.Слеед това трета фаза – средно и интензивно пошляпване с пръсти , и четвърта фаза – потупване с длан.Главното – ритмичност на движенията, съразмерност (да допуснем, че между фазите трябва да изминават по 2 секунди). Щом конят едва – едва се премести в нужното направление, веднага отпуснете ръцете си, усмихнете се и го погладете.Тази игра няма да отнеме много време, скоро конят ще започва движението още от първа фаза.После се старайте да го движите в различни направления , да го карате да отстъпи, да си огъва предницата (шията в този момент трябва леко да я задържитеи) и задницата.Главното – ако сте дали команда да се движи, ВИНАГИ постигайте изпълнението й , иначе конят ще престане да ви уважава (какъв лидер сте, ако
заповедите ви може да не се изпълняват).

* * * * *
Следващите четири игри може да се считат вече за “средно училище”. Когато азбуката е научена, вие можете да използвате “конския” език за по – сложни действия.
Игра 4. ЙО – ЙО*

Тя се заключава в това да отпращаш коня и да го връщаш при себе си, използвайки въже или корда.Конят трябва послушно да се отдалеча от вас и така послушно да се връща.
И тук също ще бъдат използвани някакви 4 фази. Първата фаза започва с поклащане на показалеца в направление на коня (когато тази игра бъде вече изминал етап, конят веднага ще почва да се отдалечава).Втора фаза – размърдайте китката си , но толкова слабо, че въжето само да се разклати в ръката ви. Фаза трета: сгънете ръката си в лакета и разлатете въжето, движейки ръката си от горе надолу. Четвърта фаза: правете движение с цялата си ръка, от рамото, пращайки силна “вълна” по кордата. Преминавайте фазите последователно, и щом конят започне да отстъпва, веднага спрете движението на ръката – конят ще разбере, че действията му са правилни. За начало една – две крачки назад ще бъдат напълно достатъчни, но упражнението трябва да се прави , дсокато конят започне да отстъпва по цялата дължина на кордата.
Конят трябва и да се връща обратно : с меки движения , сякаш го подръпвате към себе си за кордата ( но не дърпайте!) – и той бързо ще разбере какво искате от него.Като резултата на работа конят трябва да се отдалечава при леко махване с ръка и така леко да се връща.
В тази игра е нужен акуратен зрителен контакт с коня, той трябва да гледа право към вас.Ако коняат се е обърнал настрани , можете да започнете всичко отначало.
Да играете на Йо – йо трябва бавно, и да се почне е добре на равна настилка.Ако успеха е постигнат, може леко да се провокира коня, извеждайки го на неравен терен и искайки от него по – бърза реакция, или слагайки между него и вас дънер, кол, или накрая да поиграете на по – дълъг повод.”Йо – йд” учи коня да уважава личното пространство на човека, при работата в ръце и на акуратно спиране, а освен това на връщане обратно към човека.

Игра 5. КРЪЖАЩА

Само не мислете, че с коня тъпо ще се движите в кръг ! Да, отстрани това прилича на обикновена работа на корда, но в действителност играта развива коня морално, емоционално и физически : той се учи да съхраняма зададения от вас алюб и темп, докато вие не дадете следваща команда.
В тази игра има три части : “изпращане”, “всичкоразрешеност” и “завръщане”.Всички те трябва да се изпълняват при минимум ваши движения. За да изпратите коня , насочете го с “Направляващата” игра с носа в посоката, в която сте избрали. Когато конят тръгне по кръга, център на който се явявате вие, усмвихвайте му се, без сами да се движите при това, пропускайте кордата зад гърба си , като давате на коня сам да си избере алюр и направление. Както вече се досещате , това е “всичкопозволеност”. Кръговете трябва да са минимално количество – два, максимално четири (по – нататък на коня му става скучно, а играта трябва да е интересна за него).Ако след това ви се наложи да помолите коня да продължи движението – вие сте загубили. Тук трябва да се доверявате на коня си и да поверите избора на него. Ако конят спира , обърнете муцуната му към лицето си. концентрирайте погледа си на очите му, след това отново обърнете носа му в посоката на движение и започнете эвсичко отначало. Когато коняат тръгне, усмихнете се !
Първата фаза на завръщането на коня при вас ще е обръщането на муцуната му към вас. Втора фаза: започнете да намотавате кордата. Трета фаза: размахайте примка от кордата в направление на задните крака на коня. Четвърта фаза: докоснете го по задните крака и не махайте ръката си, докато не пристъпи от крак на крак, заставайки към вас.”лице в лице”.Всяко правилно движение на коня трябва да бъде подчертано от прекратяване на вашите действия към него и обезателно с усмивка. Когато конят се окаже край вас, приласкайте го с внимателни докосвания ( припомняме си първата “Дружелюбна игра”).
Преместването на задните крака встрани от човека е един от важните моменти.В резултата на “Кръговата” игра вие ще получите пълен психологически и емоционален контрол над коня.

Игра 6.ПРИЕМАНЕ

Тази игра учи коня еднакво леко да се движи както надясно, така и наляво. Тук ще работят две важни части от конското тяло – зоната “шия – нос” и задните крака. Носа ще назовем зона 1, а краката – зона 4.Сега ние ще поиграем на познатата вече “Направляваща” игра първо със зона 1, а после и със зона 4. Отначало има изпращане в зона 1, после в зона 4, действията се повтарят последователно, докато конят не започне последователно да се движи настрани. Използвайте къса кордао, неголямото разстояние между вас и коня можете да увеличавате постепенно, но не бързайте с това, за да не ви ритне животното.
Играта “Приемане” развива гъвкавостта на коня и нейния баланс.Започнете да играете бавно и последователно, за начало помогнете на ученика, като използвате, например, ограда (тя няма да позволи на коня да се движи напред, докато се мъчи да разбере какво искате от него).

Игра 7.ДОЛУ КЛАУСТРОФОБИЯТА

Конете са клаустрофоби по природа, те се боят от малки и тесни помещения. Тази игра ще позволи на коня да стане по – смел и по – въздържан, да влиза в тесни помещения и да се придвижда из тях, без принуждение от ваша страна. Като начало на вас ще вие нужен коридор (достатъчно голям) между оградите. Помолете вашия кон да мине оттам, а сами останете на място. Като началоы разбира се, не би било лошо да се движите покрай оградата паралелно с движенията на коня. Това не е така странно, както изглежда на пръв поглед, вие с коня добре се виждате един друг. Фаза 1: насочете носа на коня към прохода. Фаза 2: дръпнете края на повода. Фаза 3: направете няколко силни движения с повода. Фаза 4: докоснете веднъж гърба на коня точно зад холката. спрете и отново започнете с фаза 1 дотогава, докато конят не направи опит да взлезе в прохода. При получаване на първия резултат спрете, погалете коня и се усмихнете. Ще вшидите, че скоро конят ще мине по коридора без големи съмнения.
Сега дайте команда и стойте на място, освобождавайки кордата и пропукайки я между пръсти, по време на движението на коня. Той не трябва да чувства напрегнато натягане на кордата. Когато нещато потръгнат както трябва , започнете да стеснявате прохода, докато той не се стесни до стандартния размер на бокс в каравана. Тази игра ще помогне на вашия кон самостоятелно да влиза в караваната, под душа или в бокса на старт – машината.

ВСИЧКИ СЕДЕМ ИГРИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ДОВЕДЕНИ ОТ ВАС ДО АБСОЛЮТНО СЪВЪРШЕНСТВО

*Йо-Йо – детска играчка – топка на връвчица, подскачащ нагоре – надолу.

Материалалът е взет от сайта “Конный мир”
Превод: Рени Кръстева